Nykypäivän työelämä vaatii elinikäistä oppimista

"Opiskelu tuo uutta näkökulmaa omaan ajatteluun ja rakentaa omaa ammatillista identiteettiä”, sanoo Esperin toimintakeskus Oivapajaa luotsaava Heidi Hieta-aho.


Olen käytännössä opiskellut koko aikuisikäni. Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineenani sosiologia. Porin yliopistokeskuksella opiskelin pääaineeni lisäksi sosiaalipolitiikkaa sekä johtamista. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Koen, että uuden oppiminen mahdollistaa aidosti itsensä kehittämisen. Uudet ajatukset vievät meitä omalle epämukavuusalueelle ja silloin myös muistaa reflektoida omaa tapaansa toimia.

Työskentelen tällä hetkellä kolmatta vuotta Esperi toimintakeskus Oivapajan yksikönpäällikkönä Sastamalassa. Työssäni voin yhdistää koulutuksen mukanaan tuomat opit omaan intohimooni kehittää palveluja luovalla tavalla. Aiemmasta työkokemuksestani kehitysvammaisten ohjaajana on ollut tässä valtava hyöty. Kun ymmärtää palvelujen tarpeellisuuden, osaa myös johtaa toimintaa arvokkaaseen suuntaan.

Työurani aikana yhteiskunnallinen keskustelu ja iltapäivälehtien otsikot ovat haastaneet minua johtajana työssäni monta kertaa. Olen Esperillä ollessani elänyt hoivakohun ja nähnyt, kuinka asioiden yleistäminen satuttaa niitä, jotka hoitavat työnsä erinomaisesti. Hoivakohu vaati paljon henkilöstöjohtamisen näkökulmasta, sillä näin hyvää työtä tekevien työntekijöideni kärsivän tilanteesta. Asiakkaiden ja omaisten kiitokset ovat auttaneet sekä minua esihenkilönä, että työntekijöitäni jaksamaan.

Tällä hetkellä poliittisessa keskustelussa asetetaan mielellään vastakkain kunta ja yksityinen palveluntuottaja. Minusta nämä tahot eivät edusta palvelukortin vastakkaisia puolia, vaan voivat yhteistyössä rakentaa turvallisen tukiverkoston yhteiskunnan tukea tarvitseville ihmisille.

Valtava johtamista kuormittava haaste urallani on läsnä juuri nyt: korona. Minun ja muiden sosiaali- ja terveysalan esihenkilöiden perustyöhön on kahden viime vuoden aikana kuulunut vastuu asiakkaiden turvallisuudesta tavalla, jota ei ole ennen nähty. Epävarmuus on ahdistanut, ja haastanut meitä kaikkia.

Tärkeän pohjan työhöni esihenkilönä olen saanut yliopistossa. Erityisesti johtamisen sivuaineopinnot ovat olleet tärkeä ponnahduslauta. Opinnot haastoivat miettimään maailman menestyneimpiä yrityksiä ja mikä niiden johtamiselle on yhteistä. Yksi mieleenpainuvimmista luennoista oli jääkiekkovalmentaja Karri Kiven luento siitä, millainen on hyvä tiimi. Punaisena lankana hyvän tiimin rakentamisessa on, että valmentaja ymmärtää ihmisten erilaisuuden ja sen, että jokaiselle persoonalle on oma paikkansa tiimissä. Tätä ajatusta olen vaalinut omassa työssäni.

Sosiaalipolitiikan ja sosiologian opinnot ovat auttaneet ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipalvelujen toimintaa. Koen tällä hetkellä aidosti olevani osa yhteiskunnan ratasta, joka auttaa asiakkaita yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa.

Haastavissa tilanteissa olen esihenkilönä pyrkinyt aina johtamaan tunnelmaa ja pitämään työn fokuksen asiakkaissa. Johtamiseen liittyvistä opeista lähetän kiitokset Porin yliopistokeskuksen opettajalle Harri Virolaiselle, jonka ajatuksia sovellan työssäni joka päivä.

Heidi Hieta-aho
Kirjoittaja on valmistunut vuonna 2018 yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopiston Porin yksiköstä ja työskentelee tällä hetkellä yksikönpäällikkönä Esperi Care Oy:lla. Työn ohessa hän opiskelee LCAF Certified Coach® - koulutusohjelmassa.