Omalaatuinen matkani Porista New Delhiin

Pohtiessani, miten opintoni Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ovat auttaneet minua tähänastisella työurallani kansainvälisissä tehtävissä julkisella sektorilla, on ensinnäkin myönnettävä, että oma reittini nykyisiin tehtäviin on ollut osittain sattuman johdattelema.

Vaihto-opiskelu ja ulkomailla asuminen olivat kiehtoneet minua jo pitkään, mutta en ollut onnistunut ennen 5. opiskeluvuottani saamaan vaihto-opiskelupaikkaa, saati harjoittelupaikkaa ulkomailta. Vuonna 2018 teimme osana yritysjuridiikan erikoiskurssia minulle käänteentekevän matkan Intiaan. Viikon mittaisen matkan aikana vierailimme opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuvan ryhmän kanssa paikallisissa yliopistoissa sekä myös tulevassa työpaikassani Suomen suurlähetystössä Delhissä. Matkan jälkeen sain idean hakea Business Finlandin harjoitteluohjelmaan, johon tulin lopulta valituksi osittain matkan tuoman kokemuksen myötä. Tässä vaiheessa opintoni olivat pro gradua vaille valmiit.

Harjoitteluni alku oli minulle haastavaa. Kielitaitoni ei ollut vielä parhaimmalla mahdollisella tasolla enkä ollut itsevarmimmillani uudessa ympäristössä. Pääsin kuitenkin tekemään monipuolisesti eri vienninedistämisen sekä investointien ja matkailun edistämisen työtehtäviä, mikä auttoi kehittymään. Kokonaisuudessaan kuusi kuukautta kestänyt harjoitteluni Business Finlandilla oli mahtava ”korkeakoulu” kansainväliseen liiketoimintaan, jonka aikana opin toimimaan suomalaisten yritysten kanssa sekä luomaan kansainvälisiä verkostoja.


Juuri kun olin lopettelemassa harjoitteluani minulle tarjottiin yllätyksekseni mahdollisuutta jatkaa Intiassa yhdeksän kuukauden ajan projektipäällikkönä valtiohallinnon Talent Boost -ohjelmassa, joka keskittyy kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen Suomeen. Jatkopestini aikana sain paljon lisää vastuuta ja loimme toimenpideohjelman kansainväliset toiminnot täysin tyhjästä Intiaan. Tämän jälkeen solmin kahden vuoden jatkosopimuksen samoihin tehtäviin ja sain samalla vakaamman aseman Business Finlandilla ja diplomaatin aseman Suomen suurlähetystössä. Työni hieman hidasti opintojani, ja valmistuin lopulta kahdeksan vuoden opintojen jälkeen kuluvan vuoden keväällä.

Miten opintoni laskentatoimen pääaineopiskelijana ovat hyödyttäneet minua työelämässä? Ensinnäkin on todettava, että olen päätynyt nykyisissä työtehtävissäni melko kauaksi kustannuslaskennasta ja toiminnanohjausjärjestelmistä.

Lisäksi kun aloitin opinnot 20-vuotiaana pienen kylän poikana, vähäinen työelämän kokemukseni teki strategisen johtamisen tai johdon laskentatoimen todellisesta ymmärtämisestä hankalaa.

Opinnoista on kuitenkin ollut hyötyä. Porin yksikön erinomaiset opettajat etenkin omassa pääaineessani tekivät osasta kursseista niin haastavia, että se kannusti keräämään laajan teoreettisen ymmärryksen ja opettelemaan soveltamaan tietoa työelämän näkökulmasta, mitä arvostan nyt paljon. Lisäksi pieni yliopisto mahdollisti tutustumisen kurssikavereihin ja opettajiin.

Koen, että suomalainen tapa aloittaa yliopisto-opinnot hieman vanhempana ja käyttää opiskeluaikana energiaa esimerkiksi ainejärjestötoimintaan, kesätöihin sekä ystävyyssuhteisiin on sopinut minulle erittäin hyvin. Vaikka opiskeluni hieman pitkittyivätkin, niin koen nyt 28-vuotiaana olevani paljon valmiimpi kansainvälisiin työtehtäviin kuin olin vielä muutamia vuosia sitten. En ole välttämättä ollut aina mallioppilas enkä hoitanut opintoasioitani ja urasuunnitteluani täysin oppikirjan mukaan, mutta olen pyrkinyt olemaan aina oma aito itseni, mikä on ollut suuri vahvuuteni tähänastisissa tehtävissäni.

Teksti ja kuva: Santeri Ojala

Kirjoittaja on valmistunut vuonna 2021 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä ja työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkönä Business Finlandin Intian toimistossa.