Ekosysteemeistä elinvoimaa maakuntaan

Useilla foorumeilla on viime aikoina noussut esille käsite ekosysteemi. Ekosysteemien kehitys on aluekehityksen oleellisimpiä osatekijöitä toimintaympäristössä, jossa kilpailu sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla alueiden välillä yhä vain kiristyy. Väestönkehityksen ennusteet ovat tunnetusti synkkiä koko maan ja myös Satakunnan kannalta.

Miten ekosysteemi liittyy yliopistokeskukseen?

Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping

Alueellisesta näkökulmasta ekosysteemeihin voidaan jossain määrin vaikuttaa saavutettavuuden ja vetovoiman parantamisella, mutta näinhän kaikki mutkin tekevät. On siis olemassa olevilla resursseilla pystyttävä tekemään enemmän ja paremmin yhdessä. Yksi avain siihen on ekosysteemiajattelu.

Alueella toimivien ekosysteemien tunnistaminen ja osallistuminen niiden toimintaan on oleellinen tekijä, kun mietitään yliopistojen läsnäoloa Satakunnassa. Ekosysteemi muodostuu, kun eri organisaatiot toimivat yhdessä, jakavat resursseja ja dataa, määrittelevät yhteisiä tavoitteita ja toteuttavat yhdessä toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Yhtenä esimerkkinä on robotiikka- ja tekoälyekosysteemi, jossa yliopistokeskuksen tutkijat toimivat yhdessä SAMKin, Prizztechin, alan yritysverkoston sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tuloksena on mm. yhteinen kompetenssikeskus RoboAI ja Robocoast Digital Innovation Hub. Toisena esimerkkinä voidaan nähdä SOTE-tutkijafoorumi, jossa alan tutkijat jakavat säännöllisesti tietoa keskenään.

Kehotankin miettimään, millaisen ekosysteemin osana itse kukin toimii ja miten tätä ekosysteemiä voitaisiin vahvistaa siten, että Satakunta olisi entistä kilpailukykyisempi.

Aurinkoisin kesäterveisin,
Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping