Jari O. Soini

Tutkimuspäällikkö

040 826 2890

jari.o.soini@tuni.fi

Pohjoisranta 11A 28100 Pori

Asiantuntijuusalueet:

Ohjelmistoprosessin ja -tuotteen laadun mittaaminen, prosessien mallintaminen, mobiilipalvelusovellusten sekä -konseptien kehittäminen ja pilotointi, anturi- ja sensoridatan hyödyntäminen, tutkimusyhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, sidosryhmäyhteistyö, rahoituksen ja partnerien hankinta tutkimukselle