Katja Repo

Professori

050 318 6199

katja.repo@tuni.fi

Pohjoisranta 11A 28100 Pori

Asiantuntijuusalueet:

Perhepolitiikka, lastenhoitopolitiikka, lastenhoito ja lasten kotihoidon tuki, perheen ja työn yhteensovittaminen, lapsuudentutkimus, perheen sisäinen rahatalous, köyhyys, lasten ja nuorten mediankäyttö