Tietotekniikan alan osaajia tarvitaan yhä enemmän - uusi tutkintokoulutus Porissa vastaa tarpeisiin

Porin yliopistokeskuksessa alkaa syksyllä 2023 uusi tietotekniikan tutkinto-ohjelma, joka antaa laajat valmiudet toimia monipuolisesti tulevaisuuden työelämässä. Koulutukseen voi hakea ensi kevään yhteishaussa.

Porissa alkaa syksyllä 2023 pitkän tauon jälkeen laaja-alainen tietotekniikan tutkintokoulutus, johon voi hakeutua toisen asteen tutkinnon pohjalta. Tutkinnossa on mahdollista painottaa opintojen sisältöä itseä kiinnostavaan suuntaan ja se antaa laajat valmiudet toimia monipuolisesti tulevaisuuden työelämässä.

Tietotekniikan alan osaajia tarvitaan töihin yhä enenevissä määrin. Alalla syntyy jatkuvasti uusia työtehtäviä – sellaisiakin, joita ei vielä hetki sitten osattu kuvitellakaan. Satakunnassa on runsaasti tietoteknistä osaamista tarvitsevia yrityksiä sekä muita organisaatioita ja alalle työllistyykin erittäin varmasti.

Uuden koulutuksen toteuttavat Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdessä ja itse tutkinto suoritetaan Porissa. Tutkintoa suorittamaan hyväksytään yhteensä 30 opiskelijaa. Hakuvaiheessa opiskelija valitsee, hakeeko hän ensisijaisesti Tampereen yliopistoon vai Turun yliopistoon (jos haluaa hakea koko kiintiöön, tulee hakea molempiin). Opintosuuntauksina DI-vaiheeseen Turun yliopistossa on tarjolla automaatiotekniikka ja tietotekniikka, Tampereen yliopistossa tietotekniikka sekä johtaminen ja tietotekniikka.

Tietotekniikan tutkintokoulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus olla erityisen paljon kosketuksissa oman alan työelämään jo opintojen alusta alkaen. Käytännössä yhteistyö voi olla esimerkiksi yritysten edustajien vierailuluentoja, yrityslähtöisiä harjoitustöitä tai kandidaatintutkielma tai diplomityö yritykselle.

Koulutukseen hakeudutaan toisen asteen opinnoissa saavutettujen tietojen pohjalta. Tietotekniikkaa ei tarvitse osata valmiiksi tai olla erityisen hyvä matematiikassa tai fysiikassa. Koulutukseen haetaan keväällä 2023 DIA-yhteisvalinnan kautta. Todistusvalinnalla valitaan 80 %, pääsykokeella 20 %. Todistusvalinnan kriteereinä on joko ylioppilaskirjoitusten laajasta matematiikasta arvosana M tai arvosana E fysiikasta. Hakuvaiheessa haetaan opiskeluoikeutta 3 + 2 vuodeksi (tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri).