Varautuminen mahdollisiin sähkökatkoihin yliopistokeskuksella

Mahdolliset suunnitellut sähkökatkot sovitaan aina erikseen kiinteistön omistajan kanssa. Sähkökatkon pituus on rajoitettu kahden tunnin mittaiseksi.

Tiedottaminen

 • Palvelukeskus saa tiedon sähkökatkosta Porin Puuvillalta
  • Palvelukeskus välittää tiedon yliopistokeskuksen henkilökunnalle, opiskelijoille (Pointer), vartiointiliikkeelle (Securitas Oy) ja RTK-Palvelu Oy

Tilojen järjestelmät sähkökatkon aikana

 • Tilojen valaistus on poissa päältä.
  • Hätäpoistumisreittien valaistus ja turvavalojen valaistus on testattu, niiden minimiaika on noin 20–30 minuuttia
 • Talotekniikka (ilmanvaihto, jäähdytys) ei toimi.
  • Tekniikkatilojen lämpötila ei nouse kriittisesti.
 • Kulunvalvonta toimii akuilla rajoitetun ajan. Akkujen kesto riippuu käyttäjämäärästä.
  • Akuston tyhjennyttyä tiloista pääse ulos mekaanisesti. Sisäänpääsy on vain tietyillä henkilöillä (Palvelukeskus)
 • Tietoverkko toimii UPS-varavoimajärjestelmän kapasiteetin riittävyyden mukaan.
 • Tulostimet ja monitoimilaitteet eivät toimi.
 • Opetustilojen av-laitteistot eivät toimi.
 • Kirjaston lainausautomaatit, tietokoneet ja laitteet eivät toimi.

Toiminta sähkökatkojen aikana

 • Sähkökatkon osuminen aamuun tai iltapäivään/iltaan pimentää tilat ja vaikeuttaa toimintaa.
 • Tiloissa työskentely häiriintyy merkittävästi.
 • Opetus luokissa on mahdollista vain sähköttömin menetelmin, pimeään aikaan opetus luokissa ei ole mahdollista.
 • Emoyliopistoilta saadaan ohjeistus, miten opetus järjestetään vai järjestetäänkö.
 • Palvelukeskuksen aukioloaikana henkilökunta kiertelee tiloissa ja opastaa, ohjaa ja auttaa paikalla olevia.
  • Ilta- ja viikonloppuaikaan palvelukeskuksen henkilökunta ei ole paikalla.
 • Sähkökatkon aikana on vältettävä vessojen käyttöä
 • Hissejä ei tule käyttää tiedossa olevaa sähkökatkoa edeltävänä aikana turvallisuussyistä.
 • Aulatiloihin hankitaan muutamia akkukäyttöisiä valaisimia, jotta kulkeminen olisi turvallista.
 • Henkilökuntaa ja opiskelijoita suositellaan poistumaan tiloista sähkökatkon ajaksi.
 • Mikäli työskentelyä tiloissa halutaan jatkaa sähkökatkon aikana, henkilöstön ja opiskelijoiden on huolehdittava siitä, että työskentely on turvallista (esim. varautumalla akkukäyttöisellä valaisimella työpisteellä)

Toiminta sähkökatkon jälkeen (Palvelukeskus hoitaa virka-aikana)

 • Sähkökeskusten läpikäynti/automaattisulakkeiden tarkistus
 • Tekniikkatilojen laitteiden sähkönsyötön tarkistus
 • Raportointi mahdollisista havaituista ongelmista tai vikaantuneista laitteista

Tampereen yliopiston oma ohjeistus sähkökatkoista (intranet, vaatii kirjautumisen) >>
Turun yliopistolla ei tostaiseksi ole omaa ohjeistusta sähkökatkoihin varautumisesta.

Lisätiedot ja tiedustelut:
Markku Kataja, palveluesimies
RTK-palvelu
p. 044 385 4210, markku.kataja(at)rtkpalvelu.fi

Tarmo Lipping, yliopistokeskuksen johtaja
p. 040 826 2860, tarmo.lipping(at)ucpori.fi