Lasten yliopistokeskuksen kevään 2011 luentosarja käynnistyy poliittisen taiteen merkeissä

- Nykytaide ei ole vaikeaa ja monimutkaista, kuten usein ajatellaan. Jotkut nykytaiteen muodot ovat lähellä arkielämän toimintoja, toteaa Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitoksen lehtori Pia Euro.

Euron mielestä luennon suunnittelu lapsille on ollut haasteellisempaa kuin yliopisto-opetuksen suunnittelu. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että nykytaide olisi lapsille hankala aihe.
- Lapset katsovat maailmaa avoimesti, eikä heillä ole samanlaisia ennakkoluuloja kuin aikuisilla. Taide kiinnostaa lapsia, koska se muistuttaa leikkiä. Molemmille on ominaista asioiden päälaelleen kääntäminen, Euro vertaa.

Luennon näkökulmaksi valikoitui nykytaiteen aika- ja paikkasidonnaisuus sekä yhteiskunnallinen taide. Esimerkkeinä luennolla näkyvät muun muassa Santiago Sierran ja Francis Alysin teokset.

- Ainakin omassa lapsuudessani koulujen kuvataideopetuksessa käsiteltiin taidetta lähinnä tunteisiin sidottuna, henkilökohtaisena asiana. Luennon kautta tuon esiin toista näkökulmaa: taide on osa yhteiskuntaa ja yksi vaikuttamisen keino.

Oppimista kuunnellen ja osallistuen

Lasten yliopistokeskuksen luennot koostuvat päiväsaikaan pidettävistä, alakoulujen luokille suunnatusta opetuksesta ja työpajoista sekä kaikille avoimista iltaluennoista.

Lasten yliopistokeskuksen toiminnassa on yhteistyökumppanina Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, jonka aloitteesta lasten yliopistotoiminta lähti käyntiin muutama vuosi sitten. Lastenkulttuurikeskus toteuttaa luentojen sisältöihin liittyviä työpajoja luennoille osallistuneiden koululuokkien kanssa.

- Haluamme liittää lastenkulttuurin laajempiin yhteyksiin. Yhteistyö yliopistokeskuksen kanssa on yksi toimintamuoto. Yliopistokeskuksen eri yksiköiden kanssa teemme yhteistyötä myös aikuisille suunnattujen seminaarien suhteen, lastenkulttuurikeskuksen toiminnanjohtaja Päivi Setälä sanoo.

Setälän mielestä luennot ja työpajat täydentävät hedelmällisesti toisiaan.

- Omakohtaisesti kokeilemalla ja eläytymällä saa syvemmän luotauksen aiheeseen kuin pelkällä tieteellispohjaisella käsittelyllä.

Kevään 2011 lasten yliopistokeskusluennot

6.4. Taiteen ja median laitoksen lehtori Pia Euro, Aalto-yliopisto: Nykytaide
11.5. Digitaalisen kulttuurin tutkija Riikka Turtiainen, Turun yliopisto: Urheiluhulluus

8.3.2011
Teksti: Aija Amee