Etänä mutta ei etäisenä - poikkeusajan TiedeAreena

Tämän vuoden TiedeAreena toteutettiin onnistuneesti verkkolähetyksenä pääosin yliopistokeskuksen omien asiantuntijoiden voimin.

Yliopistokeskus kiitti TiedeAreenan yhteydessä Aalto-yliopiston pitkäaikaista yliopistonlehtoria Taina Rajantia tämän työurasta Porissa.

Ensimmäinen paneelikeskustelu käsitteli tulevaisuuden kaupunkitilaa. Onko keskusta kuolemassa vai tuleeko siitä vireä vaikuttamispaikka? Juontajana paneelissa toimi Satakunnan Kansan toimittaja Juulia Nevala ja panelisteina puhuivat Porin kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, yliopistonlehtori Taina Rajanti Aalto-yliopistosta, tutkijatohtori Antti Wallin Tampereen yliopistosta ja maisemantutkimuksen opiskelija Veronica Koskela.

Porin keskustassa nimenomaan asutaan kaupankäynnin lisäksi. Korona-aika on muun muassa kiihdyttänyt torikauppaa. Wallin painotti sitä, että kaupungin keskusta on julkinen palvelu, mistä voi löytää sellaista, mitä ei tiennyt etsivänsä. Kaikki väestönosat saavat näkyä. Koskela nosti esiin PORIS – Porin keskustan kehittämisen tutkimuskeskuksen, jonka kautta jokainen oman kaupunkinsa asiantuntija voi tuoda ääntään esiin.

Terävää yhteiskuntakritiikkiä eriarvoistumisesta

Toisessa paneelikeskustelussa kokoontuivat yhteen Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo, joka piti TiedeAreenassa myös yleisöluennon, Tampereen yliopiston Porin yksikön professori Antti Saloniemi ja kauppatieteiden opiskelija, Pointti-lehden päätoimittaja Jenni Vuorela. Esiin nousivat monet eriarvoistumisen ja jopa syrjäytymisen teemat nykyisessä yhteiskunnassamme. Paneelin juontajana toimi Satakunnan Viikon päätoimittaja Kim Huovinlahti.

Punnituilla ja harkituilla puheenvuoroillaan paneelissa loisti Jenni Vuorela. Hän otti esiin koulutuksen eriarvoistumisen, ja tämä määrittelikin keskustelun suuntaa. Nuorten miesten syrjäytyminen oli Vuorelan huolenaiheena. Hiilamo komppasi analysoimalla yliopistojen valmennuskurssien muuttuneen lukion preppauskursseiksi ja tätä kautta eriarvoistaviksi. Saloniemi nosti esiin sen, miten hyvinvointivajeet näkyvät yhä nuoremmilla. Erityisesti turvallisuudesta on tullut huolta aiheuttava tekijä eriarvoistumiskehityksessä.

Tietynasteinen eriarvoisuus on jopa välttämätöntä yhteiskunnassa. Nykyajan positiivisena puolena nähtiin se, miten eri vähemmistöt ovat saaneet ääntään entistä paremmin kuuluviin. PISA-tutkimusten mukaan huippujakin Suomesta löytyy, eikä pelkoon peruskoulun tasapäistämisestä ole perusteita.

Pitääks aina olla kivaa?

Viihteellistyvä arkipäiväinen elämämme on ongelmiakin esiintuova ilmiö. Kolmannessa paneelissa juontajana toimi Yle Porin toimittaja Rami Koivula, ja paneeliin oli kerätty laajalta skaalalta osaamista: tutkija Katriina Heljakka Turun yliopiston Pori Laboratory of Playsta, tutkijatohtori Pauliina Tuomi Tampereen yliopistosta, professori Jaana Tähtinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä ja kauppatieteiden opiskelija, Pointerin puheenjohtaja Sami Lampola toivat esiin eri näkökulmia siihen, miten löytää tasapaino viihteellisyyden ja tuottavan tekemisen välillä.

Lampola toi esiin sen, miten nykyisin viihdeannoksensa voi saada vaikkapa bussipysäkillä luurit päässä, prime timen ulkopuolella. Tähtinen pohti, miten äänikirjapalveluiden alennuskampanjat etäännyttävät kansalaisia kirjallisuudesta.

Heljakka kiinnitti huomiota kirjaan fyysisenä esineenä ja moniaistisena kokemuksena. Onko viihteen kuluttamisesta tullut alkukantaisten tarpeidemme tyydyttämistä? Tuomi käänsi keskustelun suunnan yllättäen eettiseen pohdintaan heittäen kehiin true crime -genren, jossa osittain voidaan hyväksikäyttää uhrien ja heidän omaistensa kokemuksia ja jopa sankarillistaa rikollisia.

Palkitsemisia ja tehdystä työstä kiittämistä

Vuoden tutkijaksi valittiin KTT, dosentti Kati Suomi, joka on kunnostautunut monitieteisen tutkimuksensa lisäksi myös bränditutkimuksen popularisoinnissa monin tavoin. Vuoden tiedeviestijä, filosofian tohtori Rami Mähkä Turun yliopiston Porin yksiköstä on tuonut näkyvyyttä yliopistokeskukselle muun muassa Satakunnan korkeakoulukentällä ja toisen asteen oppilaitoksissa. Mähkä voitti myös katsojien valitsemana leikkimielisen Science Slam -kilpailun, joka sekin toteutettiin virtuaalisesti.

Akateeminen karhu -kilpailun voittajaksi valittiin tänä vuonna Porin suomalaisen yhteislyseon opiskelija Inka Anjala, jonka kuvataiteen diplomityö, lasinsirpaleista koottu teos ”Sirpaleet” hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja sijoittuu taidesuunnaltaan kubismin kentälle.

Aalto-yliopiston päätettyä kesällä toimintansa Porin yliopistokeskuksessa yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping kiitti puheessaan Tainaa hänen vuosien työpanoksestaan. Erityisesti esiin nousivat Tainan tietokoneeseensa liimaamat tarrat, jotka ovat tuoneet iloa myös yliopistokeskuksen johtoryhmän kokouksiin.

Etäyhteyksin toteutettu TiedeAreena toi tänä vuonna erityisesti Porin yliopistokeskuksen asiantuntijaosaamista esiin. Kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää lähestyvä satakuntalainen tiedetapahtuma voi jatkossakin toimia linkkinä tutkimuksen ja käytännön toteutuksen välillä.

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Päivi Elonen