Kirjastossa vahdin vaihto

Porin yliopistokeskuksen kirjaston tiskin takana on tänä syksynä voinut nähdä uutta, mutta silti jotenkin tutun oloista henkilökuntaa. Aiemminkin yliopistokeskuksella työskennellyt Juhani Laikkoja aloitti kirjastosihteerinä elokuun lopussa.

Työnsä Porissa jo päättänyt Anna Tuominen työskenteli Porin yliopistokeskuksen kirjastossa kolme vuotta. Niinkin lyhyenä aikana kirjaston käyttötavoissa on ehtinyt tapahtunut monenlaisia muutoksia.

- Vaikka sähköiset aineistot ovat monella alalla jo arkipäivää, monet täällä haluaisivat silti käyttää edelleen painettuja aineistoja. Itse asiassa yllättävän suuri osa myös uusista kirjoista ilmestyy edelleen ainoastaan painetussa muodossa, Tuominen toteaa.

- Kirjaston kokoelmissa on myös nähtävissä mielenkiintoisia ajallisia kerrostumia, joissa näkyy hyvin akateemisen koulutuksen historia Porissa.

Käsin kirjoitetuista lapuista järjestelmiin

Juhani Laikkoja on työskennellyt kirjastoalalla 1970-luvulta alkaen. Hän on työvuosiensa aikana ehtinyt nähdä monenlaisia kirjastoja. Myös Porin yliopistokeskus on Laikkojalle ennestään tuttu paikka, sillä hän työskenteli 2000-luvun alussa silloisessa Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen omassa kirjastossa.

- On ollut hauska huomata, että talossa on edelleen noilta ajoilta tuttuja ihmisiä. Paljon on kyllä muuttunutkin, Laikkoja summaa.

Hän muistaa uransa alkuvuosilta vielä käsin kirjoitettujen lainauslappujen ajan. Nykypäivän kirjastomaailma on sen sijaan yhä enenevässä määrin kiinni erilaisissa järjestelmissä.

Yliopistokeskuksen kirjaston erikoisuus moneen muuhun nähden on kaksi erillistä tietojärjestelmää. Tampereen ja Turun yliopistojen Porissa sijaitsevat kirjat ovat omissa tietokannoissaan. Tämä aiheuttaa toisinaan päänvaivaa käytännön asioiden hoitamisessa.

- Uusia asioita on tullut väistämättä eteen, mutta olen onneksi saanut Annalta hyvät ohjeet. Tekemällä oppii, Laikkoja tuumaa rauhallisesti.

Kirjaston viihtyisyys on tärkeää

Anna Tuominen on pyrkinyt ahkerasti kehittämään yliopistokeskuksen kirjastoa paikaksi, jossa ihmiset viihtyisivät. Tiloja on muutettu niin, että ne tarjoaisivat paikkoja sekä yksin että ryhmässä työskentelyyn. Kirjasto onkin ollut opiskelijoiden ahkerassa käytössä.

- Kirjaston ympärivuorokautinen omatoimikäyttö sähköavaimella oli tervetullut muutos. Opiskelijat ovat kirjastossa paljon iltaisin. Käyttö on myös toiminut hyvin, eikä ongelmia ole näiden vuosien aikana ollut, Tuominen kertoo.

Hän on siirtynyt kirjaston asiakaspalvelutiskin takaa erilaiseen työhön Kirjavälitys-nimiseen yritykseen. Työ on aineistokeskeistä ja sisältää muun muassa teosten metatietojen kirjaamista ja luettelointia.

Yliopistokeskuksen opiskelijat ja henkilökunta ovat tulleet Tuomiselle tutuiksi työvuosien aikana, joten lähtijän mieli on hieman haikea, vaikka intoa uuteen työhön jo on.

- Pori on ollut mukava kaupunki asua ja työskennellä. Varmasti tulen vielä käymään täällä ja tapaamaan tuttuja, Tuominen päättää.

Teksti ja kuva: Maria Ojanen