Teemabrunssit ovat paikka elinkeinoelämän ja yliopistokeskuslaisten kohtaamiselle

UCPori Klubin Teemabrunssit ovat muutaman kerran vuodessa järjestettäviä verkostoitumistapahtumia, joissa yliopistokeskuksen omat tai vierailevat asiantuntijat alustavat aamiaisen lomassa ajankohtaisesta aiheesta.

Projektikoordinaattori Vilma Wiro ASTe-hankkeesta kertoi teemabrunssilla 13.2.2019, kuinka Satakunnan sosiaali- ja terveysalan työelämässä ei ole vielä tunnistettu kaikkea yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijapotentiaalia.

UCPori Klubi pyrkii vahvistamaan vuorovaikutusta satakuntalaisen elinkeinoelämän kanssa luomalla uusia tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia, edistämällä valmistuvien maisterien ja diplomi-insinöörien työllistymistä sekä kannustamalla akateemiseen yrittäjyyteen.

Toiminta sai alkunsa vuonna 2013 yrittäjyysprofessori Ulla Hytin toimesta. Nykyään toimintaa koordinoivat Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden apulaisprofessori Pekka Stenholm ja koordinaattori Piritta Huhta.

Brunssien teemat vaihtelevat, ja niillä pyritään tuomaan esille ajankohtaisia hankkeita ja tutkimusprojekteja. Brunssit ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti ne on suunnattu satakuntalaisille yrityksille.

− Nämä teemabrunssit ovat oikein hyvä juttu. Tässä on mahdollisuus saada kumpaankin suuntaan tuntumaa siihen, että mitä yliopistokeskuksella ja toisaalta elinkeinoelämässä tapahtuu. Osallistujilta tulee myös arvokasta palautetta alustuksista ja esitellyistä hankkeista, mikä parantaa elinkeinoelämän ja yliopistokeskuksen välistä dialogia, toteaa Pekka Stenholm.

Tänä keväänä kolme teemabrunssia

Tämän kevään ensimmäisen teemabrunssin aiheena helmikuussa oli Likainen työ työelämässä sekä sen hallitseminen ja aiheesta alusti Turun kauppakorkeakoulun yliopistonlehtori Lauri Lepistö.

Maaliskuussa päästiin tutustumaan ajankohtaisiin sote-hankkeisiin, kun teemana oli Monitieteinen asiantuntijuus sote-palvelujen kehittämisessä. Alustusten jälkeen osallistujat pohtivat pienissä ryhmissä sote-alan tarpeita, mahdollisuuksia opiskelijayhteistyöhön, yhteistyön monia muotoja ja kokeiluja.
Yhdistävänä teemana eri ryhmissä nousi esiin tarve parempaan vuorovaikutukseen ja dialogiin eri ammattiryhmien välillä, asiakkaiden kokemusasiantuntijuutta unohtamatta. Dialogille kaivattiin myös pysyvää foorumia. Opiskelijayhteistyöstä esille nousi yliopistokeskuksen mahdollisuus tarjota poikkitieteellistä asiantuntijuutta esimerkiksi hyvinvointiteknologioiden tai markkinoinnin alueelta.

Seuraava teemabrunssi on 17.4.2019 ja sen teemana on Iloa ja tehoa pienyrittäjyyteen. Alustajina toimivat Pekka Seppälä Covis Partners Oy:stä sekä Mervi Vähätalo ja Tanja Lepistö Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Lisätietoa UCPori Klubin teemabrunsseista ja linkki ilmoittautumiseen löytyy osoitteesta https://ucpori.fi/klubi-teemabrunssit/

Teksti ja kuva: Liisa Jaakkola