Katrina Virtanen kehittää kulttuuriympäristöalan käytäntöjä historiallista aineistoa ja avointa dataa yhdistämällä

Katrina Virtanen on porilaislähtöinen maisterivaiheen opiskelija Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Parhaillaan hän työstää maisemantutkimuksen pro gradu –tutkielmaa, viimeistä opintosuoritustaan.

Kuten monella Porin yliopistokeskuksen opiskelijalla, on Katrinallakin taustallaan aiempia korkeakouluopintoja ja työkokemusta. Urasuunnitelmat kuitenkin kannustivat etenemään siltaopintojen kautta maisterintutkintoon ja valinta tuntui alusta alkaen oikealta.

- Päivä opintojeni aloittamisen jälkeen löysin vanhasta kansiostani Satakunnan Kansan maisemantutkimusta käsittelevän artikkelin, jonka olin leikannut talteen 2000-luvun alussa ja unohtanut sen olemassaolon - ehkä leike on kaikki nämä vuodet ohjannut minua oikeaan suuntaan, hän naurahtaa.

Mahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä: maisteriopiskelijana Porin yliopistokeskuksella

Katrina on saanut opinnoistaan paljon irti ja täydentänyt niitä kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen sivuaineilla. Opiskelukaupunkina hän kuvaa Porin olevan verrattain intiimin yhteisöllisyytensä ja arvokkaan sijaintinsa vuoksi miellyttävä. Porin yliopistokeskuksen miljöö on hieno, eikä Porissa ”huku massaan”. Kotikaupunki Pori näyttäytyy luonteeltaan ja mahdollisuuksiltaan myös laajemmin mieluisana paikkana.

- Vaikka asun Turussa, sydän sykkii tännepäin, Katrina toteaa.

Maisemantutkimuksen opinnoissa yhdistyvät teoreettiset sisällöt ja soveltavat harjoitukset, kuten kenttätyötä sisältävät kurssit. Yhteistyötä tehdään sekä paikallisten että kansallisten toimijoiden kanssa. Katrina on opintojensa aikana järjestänyt muun muassa muistelutilaisuuden, suunnitellut ja toteuttanut näyttelyitä sekä tehnyt haastatteluja ja havainnointia. Käytännönläheisyys kiinnosti häntä jo lähtökohtaisesti.

- Sen kautta pääsee lähelle ihmistä ja ihmisen toimintaa, mikä humanistia kiinnostaa, hän tarkentaa.

Jotain vanhaa, jotain uutta: akateeminen asiantuntijuus kulttuurialan käytäntöjen kehittämisessä

Myös Virtasen pro gradu -tutkielma on luonteeltaan käytännönläheinen, vaikkakin vahvalla teoreettisella viitekehyksellä. Sen aiheena on historiallisten puutarhojen inventointimenetelmän kehittäminen. Inventoimalla saadaan tietoa tietyn kohteen nykytilasta ja siihen johtaneesta historiallisesta kehityksestä.

Aikaisemmat tutkimusavustajan tehtävät samaisen inventointimenetelmän parissa herättivät kiinnostuksen tarkastella aihetta lisää. Pro gradu -tutkielmassaan Katrinan tavoitteena on kehittää ja testata yleisesti kulttuuriympäristöihin soveltuvaa, digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntävää ja nykyistä kustannustehokkaampaa menetelmää.

Aihe yhdistää Katrinan aiempaa osaamista maisteriopintojen tuomaan asiantuntijuuteen ja on relevantti kulttuurialan työelämälle. Hän on kirjoittanut aiheesta artikkelin Viherympäristö-lehteen ja ollut puhumassa Museoviraston seminaarissa. Viimeisimpänä Katrina esitteli työtään TiedeAreenan pop up -tilaisuudessa.

Opintojen jälkeiseen työllistymiseen Katrina suhtautuu positiivisesti, sillä hän on innostunut alastaan ja kiinnittynyt oman alansa työtehtäviin jo opintojensa aikana. Myös graduprojektin laajentaminen kiinnostaa: digitalisaatio on yhteiskunnallinen megatrendi, joka luo mahdollisuuksia kehittää kulttuuriympäristöalan käytäntöjä myös jatkossa.


Teksti: Vilma Wiro
Kuva: Katrina Virtanen