Kiinnostus hyvinvointiin motivoi Merita Vallia

Tuore yhteiskuntatieteiden maisteri Merita Valli tutki pro gradu -tutkielmassaan sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien johtajien näkemyksiä työhyvinvoinnista sekä sen johtamisesta. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten he ymmärtävät työhyvinvointikäsitteen, sekä minkälaisessa roolissa he näkevät itsensä työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muodostumisessa.

Merita Valli (toinen oikealta) juhli valmistumistaan heinäkuussa yhdessä sisarustensa kanssa.


Merita Valli on crossfiturheilija ja -valmentaja, joka on aina ollut kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista. Ajatus siitä, että gradu käsittelisi työhyvinvointia oli jo varhain selkeä.

- Halusin tutkia aihetta, jonka parissa jaksan ja haluan viettää aikaa, Valli toteaa.

Vaikka tutkimustietoa sekä johtajuudesta että työhyvinvoinnista on paljon, halusi Valli tuoda paremmin esiin erityisesti johtajien näkemyksiä siitä, minkälaisina he kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa työntekijöidensä työhyvinvointiin.

- Halusin siis selvittää, kokevatko johtajat, että heillä olisi henkilökohtaisesti mahdollisuus vaikuttaa työntekijöiden työssä kokemaan hyvinvointiin vai ei. Jos on, niin miten tai vastaavasti jos ei, niin miksi ei, Valli kuvaa gradunsa lähtöasetelmaa.

Aineistonaan Vallilla oli johtajien haastattelut, joita hän analysoi diskurssianalyysin keinoin. Aineistosta nousi esiin neljä erilaista tapaa puhua työhyvinvoinnista: vastuunjaon, työskentelyolosuhteiden, kokemuksen ja tuottavuuden diskurssit.

Poikkeuskevät haastoi, mutta ei nujertanut

Tutkimusprosessin aikana Valli teki koko ajan töitä valmentajana ja itsekin treenasi tavoitteellisesti. Aikataulutus haastoi välillä.

- Kun asiaan suhtautui kuitenkin niin, että tilanne on vain väliaikainen, niin jotenkin sen kaiken läpi jaksoi, Valli kuvaa.

Lisäksi koronakevään poikkeustoimet alkoivat juuri silloin, kun viimeiset viikot gradun kirjoittamisessa olivat käsillä. Kaikki ohjaus tapahtui etänä ja muutamat kurssit, joita Valli vielä keväällä viimeisteli, siirtyivät myös etänä tehtäviksi.

- Sain kaikesta huolimatta riittävästi ohjausta kaikkeen, mistä olen hyvin kiitollinen. Elämää ei ikinä voi käsikirjoittaa, ja viime kevät oli hieno osoitus siitä, että kaikesta kyllä selvitään, Valli toteaa.

Arki jatkuu työntäyteisenä

Valmistumisen jälkeen Valli on jatkanut treenaamista ja töitä valmentajana. Lokakuussa alkavat lisäksi työt uudessa työpaikassa. Valmentamistakaan hän ei aio kokonaan lopettaa, sillä se on hänelle sydämentyötä.

- Juuri nyt koen tärkeäksi, että pääsen tekemään töitä, joihin opintoni ovat minua valmistaneet ja haluan saada työkokemusta. Työhyvinvointi ja sen johtaminen ovat kuitenkin niin lähellä sydäntäni, että toivon saavani myös tulevaisuudessa tehdä jonkinlaista kehittämistyötä näiden asioiden parissa, Valli summaa tulevaisuuden tavoitteitaan.

Teksti: Liisa Jaakkola

Kuva: Esa Valli