Kirjastosedästä diplomi-insinööriksi ja tekoäly-yrityksen ohjelmistokehittäjäksi

Porin tiedekirjaston entinen kirjastonhoitaja ja juuri valmistunut diplomi-insinööri Teppo Hjelt kertoi kuulumisiaan UCPori Newsille.

Tuore diplomi-insinööri Teppo Hjelt ei mielellään jätä yliopistokeskusta taakseen. Hänellä on takanaan 13 vuoden pätkä keskuksen miljöössä, aluksi kirjaston työntekijänä ja sitten vielä kolme vuotta opiskelijana. Herra myöntää, että haikealta tuntuu, mutta onneksi hänellä on vielä yksi hyvä syy käydä keskuksella.

- Käyn yhä lähes päivittäin syömässä Sofiassa. Se lieventää eroahdistusta.

Diplomityönsä Hjelt teki tekoälyyn erikoistuneelle Headai Oy:lle, jossa myös tätä nykyä työskentelee. Työn nimi on ”Natural language processing techniques for measuring word similarity” ja sen käytännön osuus liittyi tiiviisti Headai:n ja SAMK:n yhteistyöhön.

- Yhteistyössä keskityttiin esimerkiksi siihen, kuinka korkeakoulujen kursseilla opitut taidot vastaavat työmarkkinoiden osaamiskysyntään. Käytännön osuudessa toteutin web scraperin, joka keräsi opetussuunnitelmadataa korkeakoulujen avoimilta www-sivuilta. Siitä louhittuja osaamisia voitiin verrata avoimesta työilmoitusdatasta louhittuihin osaamisiin.

Suurimmaksi osaksi diplomityö koostui kuitenkin erillisestä teoriaosuudesta, jossa Hjelt kertoo pääasiassa selvittäneensä, miten tietokone saataisiin ymmärtämään tekstissä esiintyvien sanojen semanttista samankaltaisuutta.

- Lähtökohtaisestihan sanat ovat koneelle vain merkkijonoja, eikä se ymmärrä, että kissa ja koira ovat merkitykseltään lähempänä toisiaan kuin kissa ja traktori.

Työ Headai Oy:n kanssa alkoi Hjeltin mukaan siitä, kun hän otti firmaan yhteyttä lopputyön tullessa ajankohtaiseksi. Firmassa oli myös valmiiksi yliopistokeskushistoriaa, sillä kaksi sen perustajista, Harri Ketamo ja Antti Koivisto ovat työskennelleet ja toinen myös valmistunut entisen Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköstä.

- Headai tunnetaan varmaan parhaiten toiminnastaan työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi tekoälyn avulla.

Työssään Hjelt on päässyt käyttämään myös kirjastokokemustaan muun muassa tehtäessä lukusuosittelijoita Satakirjastoille ja Helsingin uudelle Oodi-kirjastolle. Hän kertoo myös, että vaikka startup-maailma on välillä haastavaa enemmän hitaita kuin ketteriä soluja omaavalle vanhalle kestävyysjuoksijalle ja kirjastonysvälle, on hän kuitenkin tyytyväinen.

- Kovasta vauhdista huolimatta minulle on annettu Headaissa kivasti aikaa kehittyä.

Pyydettäessä terveisiä valmistuville opiskelijoille Hjelt sanoo, että tutkinto on tärkeä pohja, mutta muutoksessa on pysyttävä perässä ja uusia taitoja on pystyttävä omaksumaan jatkuvasti. Hän korostaa myös sitä, että vaikka teknologia on apunamme, se ei kuitenkaan tee kaikkea puolestamme.

- Koneet auttavat meitä ja yrittävät tulkita, mitä osaamme ja mitä osaamista tarvitsemme. On tärkeää, että osaamme tunnistaa osaamisemme ja pukea sen sanoiksi riittävän hyvin. Silloin koneella on paremmat edellytykset tehdä oikeita tulkintoja.

Lopuksi Hjelt painottaa, että meidän tulee myös nauttia kulttuurista, taiteista ja elämästä yleensä. Työlle on hänen mukaansa paikkansa.

- Mutta elämä on vielä tärkeämpää. Muistakaa nauttia siitä ja jättäkää riittävästi aikaa sille.

Teksti ja kuva: Tommi Iivonen