Per-Erik Breitholtz näkee palvelumuotoilun tuoman lisäarvon

Tuore kauppatieteiden maisteri Per-Erik Breitholtz on 200. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä valmistunut markkinointiekonomi. Opinnäytetyössään hän perehtyi palvelumuotoiluun alustatalousekosysteemeissä.

Per-Erik Breitholtz kerrostalon edessä.

Raumalaisen taloyhtiön osakkaana ja hallituksen puheenjohtajana Per-Erik Breitholtz on päässyt kehittämään taloyhtiötä, jotta se palvelee paremmin vuokra-asumista ja sijoittajaosakkaita. Palvelumuotoilun elementit ovat mukana hallitustyöskentelyssä.


Per -Erik Breitholtz asui ja työskenteli Turussa, kun ajatus maisteriopinnoista heräsi. Poriin hänet houkutteli mahdollisuus yhdistää joustavasti opiskelu ja työssäkäynti. Uusi paikkakunta oli myös eräänlainen seikkailu ja haaste.

- Pienessä yksikössä opiskelijoita on vähemmän, joten verkostoituminen on tehokkaampaa. Lisäksi yliopistokeskus on paikkakunnan elinkeinoelämälle tärkeä ja se näkyy yritysten osoittamana kiinnostuksena opiskelijoita ja heidän työtään kohtaan, Breitholtz kuvaa.

Päätöstä opiskelusta ei ole tarvinnut katua.

- Opiskelu on antanut kokonaisnäkemystä siitä, miltä tulevaisuuden työelämä ja liiketoiminnan ratkaisut tulevat näyttämään. Lisäksi se on parantanut strategista ajattelua, Breitholtz toteaa.

Palvelumuotoilu hyödyttää alustaliiketalouden kaikkia osapuolia

Alustaliiketoiminta on synnyttänyt monia menestystarinoita kuten Amazon, Airbnb tai YouTube. Alustaliiketoiminnassa yksi osapuoli tarjoaa digitaalisen alustan, jossa eri palveluntarjoajat, yritykset ja asiakkaat kohtaavat. Parhaimmillaan tällainen liiketoimintamalli tuottaa lisäarvoa kaikille sen osapuolille.
Aihe graduun syntyi huomiosta, että alustaliiketoimintaa oli tutkittu vain vähän palvelumuotoilun näkökulmasta.

- Palvelumuotoilulla pystytään vaikuttamaan erityisesti asiakkaiden kokemaan laatuun, mutta myös palveluntarjoajien työ tehostuu heidän voidessaan keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Verkostovaikutukset hyödyttävät koko alustaekosysteemiä, kun sen toimijat tavoittelevat osapuolien yhteisiä etuja ja tavoitteita, Breitholtz toteaa.

Breitholtz työskentelee tällä hetkellä asunto- ja kiinteistösijoittamisen parissa ja on huomannut, että alalla on vielä paljon tilanteita, joissa alustaliiketoiminnasta ja palvelumuotoilusta olisi apua.

- Kiinnostus asuntosijoittamiseen on kasvussa, mutta käytännössä asuntojen hallinnointiin menee paljon aikaa. Vuokranantajien tarvitsemat työkalut, kuten markkinointikanavat, sähköiset allekirjoitukset, rahoituspalvelut ja dokumentaatio ovat kaikki erillään. Toisaalta vuokralainen ei saa kaikkia palveluja samasta paikasta, vaan esimerkiksi vakuutukset, sähkösopimukset ja muuttopalvelut joutuu hankkimaan eri kanavista, Breitholtz selittää.

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa luo vahvat verkostot

TuKKK:n Porin yksikkö on keskittynyt asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamiseen. Yksikössä on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: johtaminen & organisointi, talousjohtaminen ja markkinointi. Suuntautumisvaihtoehto valitaan toisen kandivuoden keväällä. Maisteriohjelmaan valitaan lisäksi kymmenen opiskelijaa vuosittain kaikkiin edellä mainittuihin suuntiin.

- Erityisesti markkinoinnissa tehdään paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Käytämme siis vierailijoita kursseilla ja kurssitöitä tehdään paljon yritysten toimeksiantoihin. Meillä voi myös väitellä markkinoinnista, kertoo markkinoinnin professori ja TuKKK Porin yksikön varajohtaja Jaana Tähtinen.

TuKKK Porin yksikkö on mukana kevään yhteishaussa 17.3.2021 – 31.3.2021.

Teksti: Liisa Jaakkola
Kuva: Aino Ijäs