Tove Janssonin maisemaperintö identiteettikerronnan symbolisena resurssina

Liisa Jaakkola tutki maisemantutkimuksen gradussaan identiteettikerrontaa ja fiktiivisen maiseman käyttöä sen symbolisena resurssina. Tove Janssonin maisemaperintö valikoitui aiheeksi sattumalta.

Muumit ja muumien maisema?

- Pro gradu -työssäni ei oikeastaan ole kyse muumeista tai muumien maisemasta, vaan Tove Janssonin luomasta fiktiivisestä maailmasta, jonka symbolisia resursseja ihmiset käyttävät kertoessaan itsestään ja omasta identiteetistään, Jaakkola selittää.

Jaakkolaa oli pitkään askarruttanut ilmiö, jossa kaunokirjallisuus muuttuu lukijalle merkitykselliseksi. Hän myös halusi hyödyntää omia kielellisiä vahvuuksiaan maisemantutkimuksessa. Kulttuuriperintöprosessin, identiteettikerronnan ja narratiivisen tilan teorioiden avulla löytyi vihdoin työkaluja, joilla ilmiön analysointi mahdollistui.

Opintojensa aikana Jaakkola huomasi monien käyttävän muumeja identiteettityössään. Valmis lukumuistoaineisto löytyi Tove Jansson -seuran kotisivuilta.

- Koko työ ja sen kehykseksi rakennettu teoreettinen viitekehys on syntynyt halusta ymmärtää tätä aineistoa ja siinä esiintyvää tilallisuutta, Jaakkola toteaa.

Maisemat paljastavat rajoja

Jaakkola näkee maisemat semiologisina systeemeinä, joiden kautta tarkastellaan kysymyksiä kulttuurin sisä- ja ulkopuolesta, osallisuudesta ja osattomuudesta. Tove Jansson jätti jälkeensä laajan ja monialaisen tuotannon, johon moni on muodostanut henkilökohtaisen suhteen. Kaunokirjallisuus muuttuu kulttuuriperinnöksi, kun sitä aletaan käyttää identiteettityössä.

- Identiteettikerronnassa ihmiset kertovat itsestään ja elämästään, asemoiden itseään eri aikoina erilaisiin narratiivisiin tiloihin. Janssonin maisemaperintöä käytettiin kirjoituksissa tämän tekemiseen metaforisesti, Jaakkola kuvaa.

Tove Jansson maalasi myös sanoilla

Jaakkola näkee Janssonin tavassa kirjoittaa paljon yhtymäkohtia maalaustaiteeseen.

- Hän ikään kuin maalasi sanoilla eteemme tilaa, tiivisti merkityksiä symboleiksi ja jätti pois paljon turhaa, mikä avaa meille lukijoina mahdollisuuden täydentää tarinoita omasta kokemusmaailmastamme käsin, Jaakkola kuvaa.

Jaakkola arvostaa Tove Janssonin luomaa fiktiivistä maailmaa juuri sen monitulkintaisuuden, kerroksellisuuden ja jopa ristiriitaisuuksien vuoksi. Hänen mukaansa se elää ja muuttuu. Siitä voi myös ammentaa erilaisia asioita eri elämänvaiheissa.

Kiikarissa jatko-opinnot

Tutkimuksensa kautta Jaakkola kokee saaneensa paljon ammatillista vahvuutta tunnistaa ihmisille tärkeitä symbolisia resursseja ja ymmärtää sitä, miten he niitä käyttävät. Tämä on hänen mukaansa osaamista, jota pystyy hyödyntämään paitsi humanistisilla aloilla, myös esimerkiksi markkinoinnissa ja tuotteistamisessa. Identiteettityö ohjaa muiden asioiden lisäksi paljon myös ihmisten kulutuskäyttäytymistä.

Mielenkiintoisten työmahdollisuuksien lisäksi Jaakkola odottaa tulevaisuudelta myös mahdollisuutta opiskella lisää. Suunnitelmissa ovat maisemantutkimuksen jatko-opinnot.

- Tällä hetkellä etsinnässä on aineistot, jotka sisältävät identiteettikerrontaa ja jotka mahdollistaisivat maisemaperinnön tutkimuksen narratiivista tilaa tutkimalla, Jaakkola kertoo.

Teksti: Katri Anttinen
Kuva: Liisa Jaakkola