Vuoden opinnäytetyössä tutkittiin osakemarkkinoiden reaktioita rahapolitiikkaan

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneen KTM Teemu Löövin opinnäytetyö The effects of unconventional monetary policy announcements on equity market. Announcement effect on the euro area stock markets valittiin Wappumatineassa Porin yliopistokeskuksen vuoden 2018 opinnäytetyöksi.

Teemu Löövi tutki gradussaan osakemarkkinoiden reaktiota Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikkaan ajalla 2007-2016. Mistä idea opinnäytetyöhön lähti?

−Keväällä 2016 osana vaihto-opintojani Taiwanissa kävin haastavan makrotaloustieteen kurssin, jonka päätteeksi professori esitteli tuoreimman tutkimuksensa tuloksia sekä tutkimusmenetelmää. Ehkä enemmän paikallisille opiskelijoille suunnattu huomautus mahdollisesta gradututkimuksen aiheesta jäi mieleeni pyörimään. Graduprosessin alkaessa päätin tutustua uudelleen kyseiseen tutkimukseen ja hyödyntää kyseistä tutkimusmenetelmää omassa gradussani, Löövi kertoo.

-Rahapolitiikan vaikutusta osakkeisiin on tutkittu taloustieteen näkökulmasta melko laajasti. Suuri osa tutkimuksesta rajoittuu kuitenkin osakeindekseihin, eikä näin ollen tarjoa tarkempaa tietoa esimerkiksi sijoittajan päätöksenteon tueksi, joten päätin ohjaajan suosituksesta keskittyä yritysten ominaisuuksien tutkimiseen.

Muutokset rahapolitiikassa vaikuttavat sekä yritysten että sijoittajien toimintaympäristöön, mikä johtaa osakkeiden arvon muutokseen. Yritysten ja osakkeiden eroavaisuuksien takia arvon muutos on erisuuruinen riippuen yrityksestä. Muutoksen suuruuteen potentiaalisesti vaikuttavia tekijöitä on monia, ja gradussaan Löövi pyrki selvittämään joitakin niistä.

Osaa tutkituista ominaisuuksista, esimerkiksi yrityksen kokoa, on tutkittu jo aiemmin, mutta vuosien 2007-2008 kriisin jälkeinen ajanjakso johti keskuspankkien poikkeuksellisiin toimiin ja myös jokseenkin poikkeuksellisiin arvonmuutoksiin osakemarkkinoilla.

Löövin tutkimuksen tulokset osoittavat eron normaalin (lyhyitä korkoja säätelevän) rahapolitiikan ja poikkeuksellisten toimien (velkakirjaosto-ohjelmat) välillä. Esimerkiksi yrityksen koon vaikutus arvonmuutokseen näyttää olevan päinvastainen normaalin politiikan ja velkakirjaostojen

Kiinan kieli ja kauppa kiinnostavat

Parhaillaan Löövi on Aasiassa. Valmistumisen kynnyksellä hän halusi palata Taiwaniin opiskelemaan kiinan kieltä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa työskentelyn esimerkiksi Kiinan kaupan parissa. Kieliopintojen ohessa hän suorittaa koneoppimiseen (machine learning) liittyvää verkkokurssia.

−Tämä on toinen pidempi ajanjaksoni Taiwanissa, joten kulttuuri ja toimintatavat ovat jo jokseenkin tuttuja. Tällä kertaa opiskelu tosin vie suuren osan ajasta, ja siten matkailuun ja uusiin paikkoihin tutustumiseen on vähemmän aikaa.

Tulevaisuuden työkenttä on vielä avoin

Tulevaisuudessa Löövi haluaa haastaa itseään edelleen monipuolisilla tehtävillä rahoituksen, konsultoinnin tai tutkimuksen parissa. Asiantuntijaroolin lisäksi siis myös jatko-opinnot kiinnostavat. Mahdolliset tutkimuskysymykset voisivat liittyä esimerkiksi koneoppimisalgoritmien soveltamiseen sijoitusportfolion hallintaan tai liiketoiminnan päätöksentekoon.

Teksti: Liisa Jaakkola
Kuva: Teemu Löövi