Yritysvastuu kannattaa

Annemari Joensuun laskentatoimen ja rahoituksen pro gradun tutkimustulosten mukaan yritysvastuulla on myönteinen vaikutus yrityksen luottoluokitukseen.

Annemari Joensuun pro gradu -työ oli ehdolla Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyöksi.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö antoi hyvin poikkeuksellisen arvosanan 5, erinomainen, Annemari Joensuun pro gradu -työlle Yritysvastuun vaikutus luottoluokitukseen. Nykyaikana vastuullisuus on paljon esillä oleva teema, jota yrityksetkään eivät voi ohittaa keskittyen ainoastaan ydinliiketoimintaansa.

Yritysvastuun ja yrityksen taloudellisen menestymisen välistä yhteyttä on tutkittu, mutta Joensuun tutkielmassa yrityksen taloudellisen suoriutumisen mittarina on luottoluokitus ja tutkimusaineistona eurooppalaiset yritykset. Tämäntyyppistä tutkimusta ei ole aiemmin juuri tehty. Luottoluokitus on relevantti mittari, sillä hyvän luottoluokituksen kautta yrityksen rahoituskustannukset voivat laskea ja täten lisätä yrityksen arvoa.

Jatkotutkimuksen mahdollisuus

Ansioituneen tutkielman empiirinen aineisto muodostuu 295 eurooppalaisen pörssinoteeratun yrityksen tarkastelusta vuosina 2015-19. Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu vaikuttavat erityisesti yrityksen luottoluokitukseen positiivisesti. Tämä on myös eettisesti merkittävä tulos. Korkea yritysvastuu hyödyntää yritystä konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Arvioinnin mukaan Joensuun pro gradu on aidosti monitieteinen, sillä se liittyy niin laskentatoimeen, rahoitukseen, yritysvastuuseen, riskienhallintaan ja ekonometriaan. Tutkielmassa esitetään useita jatkotutkimusaiheita. Onko maisterilla suunnitteilla väitöskirja?

- En ole sulkenut pois jatko-opintojen ja väitöskirjatutkimuksen mahdollisuutta. Tällä hetkellä minua kiinnostaa yrityksen laskentatoimi. Tutkintoni avaa laajasti monia mahdollisuuksia. Esimerkiksi tilintarkastus- ja pankkimaailmasta löytyy kiinnostava uravaihtoehtoja.

Gradu uuden tutkimustyylin opiskeluna

Joensuu kuvailee graduprosessia hyvin mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi. Turhautumisen hetkiä tietysti mahtui myös mukaan.

- En ollut koskaan aiemmin toteuttanut vastaavaa tilastollista tutkimusta, joten tutkimusmenetelmien ymmärtäminen ja tulosten tulkitseminen oli aluksi haastavaa ja aikaavievää. Tärkeänä tukena toimi valitsemani yhdysvaltalainen tutkimus samasta aiheesta. Tästä oli suurta apua metodologiassa ja tilastollisessa analyysissa. Ohjaajani Sinikka ja Lauri Lepistö auttoivat rajaamaan graduani sopivaksi kokonaisuudeksi, kun omat ajatukseni meinasivat lähteä rönsyilemään.

Tieteellisesti orientoitunut ja akateemisesti meritoitunut tutkimus johtaa toisinaan hyvinkin käytännöllisiin sovellutuksiin.

Tutustu tutkielmaan tarkemmin verkossa >>

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Annemari Joensuun kotialbumi