30-vuotiaan Pointer ry:n uusi puheenjohtaja Ville-Veikko Päivömaa

Viime vuonna 30 vuotta täyttäneen Pointer ry:n uusi puheenjohtaja haluaa nähdä yhdistyksen yhdistävänä tekijänä koko satakuntalaisella korkeakoulukentällä. Hänellä on myös viesti satakuntalaisen työ- ja elinkeinoelämän suuntaan.

Pointer ry:n puheenjohtaja, 26-vuotias Ville-Veikko Päivömaa muutti Poriin syksyllä 2018 aloitettuaan kauppatieteen opinnot Porin yliopistokeskuksessa. Satakuntalainen oli ennen tätä viettänyt viisi vuotta Tampereella opiskellen ensihoitajaksi ja sairaanhoitajaksi. Pointer ry:n toiminnasta hän innostui kavereiden rohkaisemana ja koska halusi nähdä, mitä Satakunnan korkeakoulukentällä on tarjottavaa.

- Olin aktiivisena järjestötoimijana Tampereella neljä vuotta ja innostus jatkui aloitettuani täällä opinnot.

Tuore puheenjohtaja kertoo kärkiteemoikseen Pointer yhdistää -ajatuksen ja liikuntapalvelut. Hän haluaa nähdä Pointerin aktiivisena toimijana ja tapahtumien järjestäjänä koko Satakunnan korkeakoulukentällä. Lisäksi hän korostaa yhteistyötä.

- Haluan lähentää opiskelijajärjestöjä ja saada uutta toimintaa myös Satakunnan ammattikorkeakoulun suuntaan.

Päivömaan mukaan Pointerilla on oltava rooli työ- ja elinkeinoelämän suuntaan. Hän mainitsee, että Pointerin omilla kanavilla on tässä roolinsa ja lisäksi kampukselle tulisi kutsua yrityksiä rekrytointitapahtumiin. Lisäksi esiin nousevat yhteistyökuviot ASTe-hankkeen kanssa ja asema viestinvälittäjänä ja yhdistäjänä.

Elinkeinoelämän suunnalta Päivömaa toivoisi myös aktiivisuutta. Hänen mukaansa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tulisi saada tietoa työmahdollisuuksista, mutta hänellä on myös toinen viesti.

- Rohkeat investoinnit Satakuntaan myös luovat positiivista kuvaa siitä, että Satakunnassa on työpaikkoja ja tänne kannattaa jäädä valmistumisen jälkeen.

Terveisinä lukijoille Päivömaa kertoo, että viiden vuoden jälkeen paluu Satakuntaan ja Poriin on ollut positiivinen kokemus. Hänen mukaansa opiskelijaelämä on kaupungissa kehittynyt hyvin ja on aktiivista. Parannettavaakin silti vielä löytyy.

- Pori on mielestäni parantanut mainettaan varteenotettavana vaihtoehtona opiskelijakaupunkina. Jatkossa meidän täytyy pyrkiä edelleen parantamaan imagoa ja näin houkutella opiskelijoita tänne suurten kasvukeskusten sijaan.

Teksti ja kuva: Tommi Iivonen