Monipuolista kielitaitoa kehittävä kurssi palkittiin Vuoden opetustekona

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Business Communication -kurssi ansaitsi Vuoden opetusteko 2021 -palkinnon, mutta miksi?


Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä valitsi yliopisto-opettaja Peter Shaw'n englannin kielen Business Communication -kurssin vuoden opetusteoksi kauppatieteen opiskelijoiden ainejärjestö Porin Kylterit - PorKy ry:n esityksestä. Kurssi oli opiskelijoiden mukaan "toimintatavaltaan innostava, luova ja erilainen, mikä tuki oppimista ja valmensi työelämää varten loistavasti”.

Kaksiosaisen kurssin ensimmäisen osan tavoitteena oli oman alan kirjallinen ja suullinen keskustelutaito, ammattiuskottavuus ja kyky ottaa luettu asiasanasto haltuun. Syvemmällä tasolla tavoitteena oli ymmärrys oman kielellisen ammattitaidon kehittämisestä.

Toisessa osassa tarkoituksenmukaisen ja monipuolisen kielen hallinnan lisäksi opeteltiin toimimaan tapaamisissa sekä tuottamaan selkeärakenteista asiatekstiä. Tavoitteena oli kyetä työelämässä esiintymään edukseen ja esittämään asiansa vakuuttavasti.

Kuin kollega

Jo ensimmäisellä luennolla purettiin opettaja - oppilas -asetelma, ja niin opettaja kuin kanssaopiskelijakin tuli kohdata kollegana. Kurssilla oli keskiössä yliopiston strategian mukainen työelämään valmentautuminen, ja ryhmätyöskentelyssä harjoiteltiin kielen ohella kollegan kanssa toimeen tulemista ja erilaisiin tilanteisiin sopivaa käyttäytymistä.

- Ryhmähengen rakentuminen oli antoisaa katseltavaa, hymyilee Shaw.

Kurssilla käsiteltiin työelämässä vastaan tulevia tilanteita kokonaisuutena, elekielineen ja kulttuurisidonnaisine manöövereineen, Shawn omakohtaisiin esimerkkeihin pohjautuen. Shawn etu Business Communication opettajana on pitkä ura erilaisissa yrityksissä.

Sanakirja vaihtoon

Oleellisena elementtinä kanssakäymiseen vaadittavan ammattikielitaidon kehittymisessä on sanojen repertuaarin ja sävyjen ymmärtäminen ja niiden laaja hyödyntäminen. Shaw kehottaakin vaihtamaan suomi-englanti -sanakirjan englanti-englanti -sanakirjaan, joka avaa aivan uusia maailmoja.

- "Twitter-englanti", lyhyet helpot lauseet ja asioiden toistuva samankaltainen ilmaisu jää päälle, vaikka monella kuitenkin olisi osaamista syvempään, ammattimaissävyiseen keskusteluun, Shaw muistuttaa.

Kurssilla annetaankin avaimet oman alan kielitaidon kehittämiseen ja syventämiseen sekä sen monipuoliseen ammattimaiseen hyödyntämiseen kaikessa viestinnässä.

Ei yli eikä ympäri

Kurssi ei ole mikään uusi innovaatio, paljastaa Shaw, ja kertoo saaneensa inspiraatiota turkulaisten kollegoidensa käytännöistä. Tärkeänä Shaw pitää myös oppilaiden asennetta käytettyjä opetusmetodeja kohtaan. Tällä kurssilla oppilaat olivat näihin tyytyväisiä, jolloin oppiminen on helpompaa.

Opettajan on koko ajan haastettava itsensä. On oltava herkällä korvalla ja sopeuduttava nopeasti erilaisiin tilanteisiin. Jatkuva kehittyminen ja tilanteissa eläminen tekevät Shawn mukaan opettajasta hyvän opettajan.

- Opettaminen, jostain syystä, lankeaa minulle kuin luonnostaan, oli sitten kyseessä opetustoimi tai uuden työntekijän kouluttaminen, Shaw naureskelee.

Opettaminen on jotain mihin hän palaa aina uudelleen ja uudelleen ja kuten palkinnosta voimme päätellä, hyvä niin.

Teksti: Katri Anttinen
Kuva: Maria Ojanenn,