OpiToi – nykyhetken ja tulevaisuuden puolivälissä

Tulevaisuudessa Porin yliopistokeskuksesta valmistuu entistä ketterämpiä moniosaajia.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on osatoteuttajana Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeessa OpiToi. Hankkeen nimi tulee sanoista Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt. Sen tavoitteena on monitieteisessä ja monialaisessa yliopistokeskusympäristössä kehittää ja kokeilla yliopisto- ja tutkinto-ohjelmarajat ylittävästi uusia pedagogisia menetelmiä, joilla parantaa opiskelijoiden valmiuksia menestymiselle.

Yrittäjyydessä ja yrittäjämäisyydessä ei suinkaan ole kyse vain yritystoimintaa liittyvistä asioista, kertovat OpiToi –hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat projektitutkijat Riikka Franzén (kuvassa vas.) ja Lenita Nieminen (kuvassa oik.).

-Ilmiötasolla kyseessä ovat yksilön valmiudet joustavalle identiteetille elämäntilanteiden ja työympäristöjen muuttuessa. Nyt jo puhutaan, miten työelämä ja sen reunaehdot ovat muuttuneet valtavasti lyhyessä ajassa, ja miten muutoksen vauhti vain kiihtyy, Nieminen pohtii.

-Toisaalta uusilla sukupolvilla on myös entistä monimutkaisempia ongelmia ratkaistavanaan, Franzen lisää.

Hanke pyrkii kehittämään Porin yliopistokeskusta yrittäjämäisenä toiminta- ja kulttuuriympäristönä, jossa eri yliopistojen ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat saisivat opiskeluaikana harjoitella yrittäjämäisyyttä tukevia taitoja. Mitä ne sitten ovat?

-Itsepystyvyys, ideointi, mahdollisuuksien löytäminen, luovuus, visiointi, arviointi, etiikka, kestävyys myös ekologisesta näkökulmasta, resurssit, motivointi, sinnikkyys, joustavuus, taloudellisuuden taju, ideoiden vieminen toimintaan muun muassa, vastaavat Nieminen ja Franzen.

Käytännössä hankkeen aikana toteutetaan erilaisia kokeiluja ja interventioita sekä pyritään sulauttamaan ja integroimaan onnistuneita kokeiluja osaksi opetusta.

Hanke on alkanut elokuussa 2018 ja jatkuu aina vuoden 2020 loppuun. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka koordinoinnista vastaa Åbo Akademi. Muut osatoteuttajat ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia sekä Oulun yliopisto.

Seuraava toteuttajapartneritapaaminen järjestetään tulevana syksynä Porissa, jolloin kuullaan myös muualla toteutuneista kokeiluista ja onnistumisista sekä tehdään Porin yliopistokeskusta tutuksi.

Lisätietoja hankkeesta ja sen toteutuksesta antaa Riikka Franzen: riikka.franzen(at)utu.fi, p. 050 347 0638.

Teksti: Eveliina Kaukkila
Kuva: OpiToi-hanke