Tapahtumajärjestäminen, tutkimustiedon tuottaminen ja uuden oppiminen samassa paketissa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman yhteisprojektit Porin ja Satakunnan alueen toimijoiden kanssa jatkuvat. Tällä kertaa opiskelijaryhmät suunnittelevat Satakunnan Museoon muisteluillan sekä Porin kaupungin kanssa kaupunkitilan kehittämisen työpajan.


Kulttuurituotannon toimijat -opintojakso tutustuttaa vuosittain opiskelijat käytännön tapahtumatuotantojen kautta erilaisiin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kulttuurialan toimijoihin ja tuotantoprosessiin.

-Tavoitteena on löytää ryhmätyöaiheita, jotka liittyvät alueen kehittämiseen ja jotka nousevat paikallisista tarpeista paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Tämän vuoden kurssin ryhmätöissä nämä kaikki ovat erinomaisesti edustettuina, yliopistonlehtori Pirita Frigren kertoo.

Kaksi ryhmää, kaksi erilaista projektia

Kurssilla on kaksi ryhmää. Toinen ryhmä etsii ratkaisuja Porin kaupunkikeskustan tyhjien tilojen käytölle ja pohtii, miten Pori olisi myös tulevaisuudessa houkutteleva kaupunki nuorten aikuisten ja opiskelijoiden näkökulmasta. Toinen ryhmä tuottaa Satakunnan Museoon muisteluillan, jonka tarkoituksena on kerätä muistitietoa Porin sotahistoriallisista paikoista.

Ada Jussilan ja Siiri Rokkasen ryhmä järjestää muisteluiltaa Satakunnan Museoon.

- Suoritin kulttuurituotannon sivuaineen korona-aikaan, jolloin emme päässeet tekemään käytännön projekteja. Tällä kurssilla on kiva päästä osallistumaan oikeaan projektityöhön, kolmannen vuoden kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelija Rokkanen kertoo.

Tapahtumien järjestäminen on hänelle ennestään tuttua ainejärjestötoiminnasta. Muisteluilta on kuitenkin tapahtumana erilainen ja mielekäs järjestää. Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijalle erityisesti muistitiedon ja paikkatiedon keruu on ollut mielenkiintoista.

Ada Jussila haluaisi mahdollisesti tulevaisuudessa tehdä työtä tapahtumatuotannon parissa.

- Meneillään oleva kurssi on ensikosketukseni kulttuurituotantoon. Tähän saakka olen saanut kokemusta muun muassa tiimityöskentelystä ja yhteistyöstä usean osapuolen kanssa, summaa Jussila, joka opiskelee ensimmäistä vuotta digitaalisen kulttuurin suuntautumisvaihtoehdossa.

Yhteistyö rullaa ja apua saa aina

Yhteistyö Satakunnan Museon kanssa on sekä Jussilan että Rokkasen mielestään ollut luontevaa ja helppoa. Samaa sanoo museon yleisötyön intendentti Carita Tulkki.

- Yhteistyö on sujunut oikein hyvin. On hienoa, että yliopistossa järjestetään kurssi, jossa opiskelijat pääsevät toteuttamaan oikeaa yleisötilaisuutta ja samalla oppimaan. Vaikka tilaisuuden kesto on vain muutamia tunteja, kaikki suunnittelu vie huomattavasti enemmän aikaa. Myös haastatteleminen ja siihen liittyvät jälkityöt, kuten haastattelujen litterointi, ovat suuritöisiä, joten opiskelijoiden työpanos on todella merkittävä, Tulkki kiittää.

Tulkin lisäksi opiskelijaryhmän apuna on väitöskirjatutkija Teemu Väisänen, jonka tutkimus käsittelee sotahistoriallisia muistin paikkoja Porin alueella. Idea eri osapuolet nivovaan yhteistyöhön tulikin alun perin häneltä.

- Muisteluillan suunnittelu ja toteutus ovat opiskelijoiden vastuulla. Ryhmän mentorina pyrin lähinnä mahdollistamaan opiskelijoiden suunnitelmat vastaamalla heidän kysymyksiinsä ja toiveisiinsa. Tarjoan myös tietoa historiallisesta kontekstista, jota haastattelut käsittelevät, sekä karttapohjaisia työkaluja esimerkiksi Porin sota-ajan keskeisten tapahtumapaikkojen hahmottamiseen.

Sekä Carita Tulkki että Teemu Väisänen pitävät muisteluillan järjestämistä erittäin tärkeänä paikallisen historiantutkimuksen kannalta. Sota-ajan muistitiedon kerääminen muuttuu vuosi vuodelta vaikeammaksi, sillä haastateltavat alkavat olla vähissä.

Tutkimus, opetus ja konkretia lyövät kättä

Museo on tehnyt yliopistokeskuksen ja opiskelijoiden kanssa paljon yhteistyötä vuosien varrella. Yhteistyö innostaa jokaista projektissa mukana olevaa.

- Aloittaessani jatko-opinnot Porissa yllätyin, kuinka toiminnallista opetus on ja miten se on sidottu oikeisiin tutkimushankkeisiin. Näin opiskelijat voivat panoksellaan tuottaa uutta tietoa ja edistää tutkimusta opintojensa ohessa. Ainakin itseäni tämä ajatus on inspiroinut, Teemu Väisänen kertoo.

- Tästä hyötyvät kaikki: niin yliopisto, opiskelijat, museo kuin myös museokävijät, Tulkki komppaa.

Ehkä parhaiten tunnelmat tiivistää Ada Jussila:

- Kurssi on ollut antoisa, enkä malta odottaa varsinaisen tapahtuman toteutumista!

Opiskelijat toteuttavat museon kanssa Sotahistorialliset muistin paikat -muisteluillan ke 20.4. klo 17.30 alkaen. Lisäksi aihetta käsitellään myöhemmin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa aloitettavassa muistitietokeruussa, johon kuka tahansa voi jakaa kokemuksiaan sota-ajalta periytyvistä muistin paikoista. Satakunnan Museon Sota Porissa -näyttely avautuu yleisölle 8.4.2022.

Keskiviikkona 13.4.2022 klo 15-18 järjestetään työpaja, jonka tavoitteena on kerätä opiskelijoilta ideoita ja toiveita kaupunkikeskustan tyhjien tilojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Tapahtuma on suunnattu porilaisille opiskelijoille, kohderyhmänä ensisijaisesti korkeakouluopiskelijat sekä yliopistosta että ammattikorkeakoulusta. Ilmoittaudu työpajaan tästä linkistä.


Teksti: Maria Ojanen
Kuva: Puolustusvoimien kuva-arkisto