Ura etsinnässä?

UCPori Career&Coaching tuo kokeneet liike-elämän johtavissa asiantuntijatehtävissä vaikuttaneet mentorit keskusteluetäisyydelle opiskelijoista ja jo valmistuneista oman uran etsijöistä.

- Hyväksy epäonnistuminen, mutta älä toista sitä, neuvoo mentori, kauppaneuvos Matti Linnainmaa mentoroitavaansa, FT Suvi Heikkilää ja opastaa, ettei jo tehtyä ratkaisua kannata murehtia.

Ura yrittäjänä?

Porin yliopistokeskuksen ja Prizztechin luotsaama mentorointiohjelma käynnistyi syksyllä 2019. Lukuvuoden kestävän mentoroinnin aikana mentoripari tapaa neljästä viiteen kertaa pohtiakseen uravaihtoehtoja, tavoitteita ja mentoroitavaa kiinnostavaa suuntaa. Pohdinnan lisäksi voi mentori ehdottaa kontakteja ja auttaa työnhaussa. Mentoroitavaksi voi hakeutua minkä alan opiskelija tahansa, ja tälle etsitään toiveiden mukainen mentori.

- Onnistumiseen vaikuttavat monet seikat, kuten toimialan senhetkinen vetovoimaisuus, mutta ihmissuhdetaidot ovat todella tärkeässä roolissa, eikä epäonnistumisen pelossa kannata jättää isoja päätöksiä tekemättä, Linnainmaa paljastaa yrittäjän urasta.

Jo 1990-luvulla mentoroinnin yrityskummiuden muodossa aloittanut Matti Linnainmaa on luotsannut ainakin viittätoista yritystä. Yrittäjälle suotuisiksi ominaisuuksiksi hän mainitsee aktiivisuuden ja itsenäisyyden. Hän toivoo taloudesta ja yrittäjyydestä puhuttavan kouluissa vielä enemmän ja aikaisemmin, jotta yrittäjyys voisi muodostua vaihtoehtoiseksi poluksi jo aiemmin.

Väitöskirjatutkijan ja yrittäjän yhtäläisyydet?

-Yrittäjyydessä on enemmän kaikki narut omassa kädessä, pohtii Suvi Heikkilä.

Akateemisena pätkätyöläisenä hän kokee olleensa täysin sattuman armoilla. Hän päätti lähteä mukaan mentorointiohjelmaan, vaikkei tarkkaan tiennyt, mitä toivoi mentorilta.

Heikkilä on aina tehnyt pätkätöitä, vuodesta 2005 akateemisia pätkä- ja hanketöitä ja vuodesta 2008 alkaen Porin yliopistokeskuksella Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa. Vuodesta 2012 hän on toiminut yliopistolla myös opettajan roolissa ja väitteli tohtoriksi vuonna 2017. Nyt hän kaipaa kuitenkin käytännönläheistä työtä ja puhui itsensä ympäri yrittäjyyteen, vaikka tunnustaa yrittämisen olevan pelottava, vaikkakin puoleensavetävä ajatus.

- Akateeminen maailma ei enää tuntunut vetovoimaiselta, tuumii syitään mentoroitavaksi lähtenyt Heikkilä.

Hän opiskelee paraikaa avoimessa kauppakorkeakoulussa ja on loppusuoralla Winnovan yrittäjäkoulutuksessa. Heikkilä summaa yrittäjältä vaadittavan samoja taitoja kuin väitöskirjatutkijaltakin: sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä, itseohjautuvuutta, riskinottokykyä, epävarmuuden sietämistä, monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista ja oman työskentelyn ja hankkeiden hallinnointia.

Heikkilä painottaa tohtorintutkinnon olevan muutakin kuin merkki teoreettisen substanssin hallinnasta.

Antoisaa kanssakäymistä

- Näkymät laajenevat omaa olohuonetta ja lepotuolinurkkausta pidemmälle, Matti Linnainmaa hymyilee.

Hyöty tapaamisista on ollut molemminpuolinen. Kauppaneuvos kertoo nauttineensa keskusteluista erilaisten mentoroitavien kanssa. Aktorina Heikkilä kokee saaneensa mentorilta varmuutta ja rohkeutta valitsemalleen urasuunnalle, perspektiiviä ja yrittäjyyden esimerkkiä.

Heikkilä kokee akateemisen uran rakentamisen kansainvälisenä ongelmana, johon löytyy vertaistukea esimerkiksi Facebookista.

-Arvostan koulutustani, mutta ymmärrän ettei se työmaailmassa ole samanlainen meriitti kuin akateemisessa maailmassa, Suvi Heikkilä pohtii omaa polkuaan.

Mentorin ja aktorin pohdinnoista jäi pinnalle kellumaan yhteinen näkemys siitä, että yrittäminen on toimeen tarttumista ja virheiden pelkäämättömyyttä. Epäonnistuminenkin on vain kokeiltu idea, mistä on hyvä jatkaa seuraavan idean testaamiseen.

Teksti ja kuva: Katri Anttinen