Kehittyvä Satakunta

Syksy saapuu, vaikka tätä kirjoittaessani säät ovat vielä hyvin kesäiset. Opiskelijat palailevat täyttämään yliopistokeskuksen käytävät ja luentosalit. Yrityselämä on hetken akkujen latauksen jälkeen saanut vauhdin päälle. Arki rullaa taas kehitystä eteenpäin.

Muutosvauhti maailmassa on kova ja se kiihtyy koko ajan. Tässä pitää olla mukana ja kehitystoiminta onkin Satakunnassa vilkasta. Meillä on monia tahoja, jotka vievät alueen kehitystä eteenpäin: Yritykset, yrittäjät, yliopistokeskus, SAMK, kauppakamarit ja Prizztech vain muutamia tahoja mainitakseni.

Prizztech Oy on satakuntalaisten kuntien omistama voittoa tavoittelematon elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Toimintamme on hyvin monimuotoista. Tarjoamme palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen ja mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen.

Uuden strategiamme mukaisesti toimintamme kohteena ovat uudet, perustettavat yritykset sekä kasvuhaluiset yritykset, joiden kautta maakuntaamme saadaan kasvua ja hyvinvointia. Olemme kehittämässä kasvua tukevia toimintaympäristöjä ja haluamme profiloitua edelläkävijänä, uudistajana ja kokeilijana.

Prizztech tekee vahvaa yhteistyötä yliopistokeskuksen kanssa ja meillä onkin useita eri yhteishankkeita. Näistä voisi mainita mm. Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla osaamisen kehittämisen pilotointi – hanke, jota teemme yhteistyössä TTY:n ja Winnovan kanssa, VERTTI-Verkostosta intoa ja palveluilla uudistumista –hanke, jossa yhteistyökumppanina on Turun yliopisto, sekä TTY:n vetämä Automaatio-opintokokonaisuuden suunnittelu ja pilotointi –hanke.

Hankkeiden lisäksi yhteistyötä tehdään monella muulla rintamalla. Esim. Robocoast –klusterin tiimoilla, joka on sadan robotiikka- ja automaatioalan yrityksen, Prizztech Oy:n sekä Satakunnan oppilaitosten ja korkeakoulujen muodostama osaamiskeskittymä. Robocoastin tehtävänä on edistää teollisuuden modernisaatiota, kartoittaa kumppaneita, markkinoida alueen robotiikkaosaamista sekä toteuttaa hankkeita. Robocoast on osa Euroopan laajuista osaamisverkostoa, EU:n sille myöntämän Digital Innovation Hub (DIH) statuksen johdosta.

Haluan nostaa esille myös yhden Porin kaupungin kehityshankkeen. Porin kaupunki haki mukaan EU:n Digital Cities Challenge -ohjelmaan ja tuli valituksi ainoana pohjoismaalaisena kaupunkina 15 kaupungin joukkoon, jotka pääsevät ohjelman kautta kehittämään digitaalisia valmiuksiaan alueen talouden kiihdyttämiseksi. Porin kaupungin tavoitteena ohjelmassa on edistää digitalisuuden avulla elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupungin elinvoimaa sekä samalla toteuttaa Tekoälykäs Pori -teemaa. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille ja tuo digitaalisia palveluita kuntalaisten saataville.

Toivotan koko Porin yliopistokeskuksen yhteisölle sekä kaikille muillekin UCPori-lehden lukijoille mielenkiintoista syksyä. Kehitetään yhdessä Satakuntaa!

Ari Eklund
toimitusjohtaja
Prizztech Oy