Kumppanuuksilla kasvua ja elinvoimaa

Porin yliopistokeskuksen koordinaatiovastuu siirtyy Tampereen yliopistolta Turun yliopistolle 1.1.2025 alkaen. Odotan innolla tämän myötä entisestään vahvistuvaa yhteistyötä Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston välillä ­— myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja kumppanuuksien rakentamisen saralla.


​​​​​​​Turun yliopiston strategian mukaisesti Turun yliopisto tunnetaan avoimena ja luotettavana kumppanina. Tuotamme elinvoimaa toiminta-alueellemme ja hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan. Edistämme vastuullista yhteistyötä ja vastavuoroisia, tavoitteellisia kumppanuuksia.

Kumppanuudet voivat merkitä kahden toimijan välistä yhteistyötä, mutta yhä useammin yliopistot muodostavat kumppaniensa kanssa erilaisia multilateraalisia alustoja muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jatkossa myös Porin yliopistokeskus ja Turun yliopisto voivat luoda yhdessä sidosryhmiensä kanssa lisää tämänkaltaisia kestävää kasvua ja elinvoimaa tuottavia yhteiskehittämisen kokonaisuuksia. Näen Satakunnan osaamispääoman erityisesti tekniikan alalla konkreettisena esimerkkinä kehittämisen painopistealueesta, johon voimme yhdessä yliopiston, yliopistokeskuksen, yritysten ja kuntien kanssa panostaa.

Myös kansalaisten ja erityisesti alumnien ja yliopistoyhteisöjen välinen suhde on tärkeä ja siinäkin yliopistokeskus ja yliopisto voivat tehdä paljon yhteistyötä, vaikka molemmilla onkin omat alumnisuhteensa ja tehtävänsä niiden edistämisessä. Alumnimme luovat mahdollisuuksia yliopistoyhteisön ja työelämän yhteiselle kasvulle. Yliopistoyhteisöt voivat kannustaa myös opiskelijoitaan ja tutkijoitaan osallistumaan yhteistyöhön yritysten kanssa, kansalaisjärjestöjen toimintaan, vapaaehtoistyöhön ja muihin aloitteisiin, jotka tukevat yliopistoyhteisöjen edustamia arvoja ja tavoitteita.

Yliopistolla ja yliopistokeskuksella on monia yhteisiä alueidensa elinvoimaa tukevia tavoitteita ja niitä voidaan edistää jatkossa entistä enemmän yhdessä, uudenlaisia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sisältöjä ja muotoja innovoiden ja kokeillen.

Osa yliopistojen tehtävänä olevaa hyvinvoinnin luontia on tuottaa tulevaisuudenuskoa ihmisille, edistää vakaata yhteiskuntakehitystä ja puolustaa sivistystä suurten epävarmuuksien ja ongelmien aikana, jota elämme. Myös tämä aineettomampi mutta erittäin arvokas työ on tärkeää pitää mielessä, kun jatkamme työtämme yhdessä ja läheisemmin.


Leena Wahlfors
yhteiskuntasuhdejohtaja, Turun yliopisto


<< Kaikki verkkolehden nro 92 artikkelit