Ossia muistellen

Ossi Eskelinen

Antti Saloniemi
Kirjoittaja toimii Porin yliopistokeskuksessa sosiologian professorina ja työskenteli yhdessä Ossi Eskelisen kanssa vuosina 2004-2018.

Kuva: Porin yliopistokeskuksen arkisto


Ossi Eskelinen kuului Tampereen yliopiston Porin yksikön vanhaan kaartiin. Hän toimi sosiaalipolitiikan lehtorina heti yksikön opetustoiminnan alusta alkaen, vuodesta 2004. Tässä työssä hän jatkoi eläköitymiseensä saakka, vuoteen 2018.

Ossi oli Tampereen yliopiston kasvatti. Yliopistoelämästä hänelle kertyi kokemusta niin hallinnon kuin opetuksen suunnata. Hän väitteli 1998 sosiaalipolitiikassa asuntopolitiikan kysymyksistä, kohteena oli Pispalan uudisrakentaminen. Tämän lisäksi Ossin tutkimukset liikkuivat muun muassa kriminaali- ja ympäristöpolitiikan aloilla.

Pisimmän jakson työurallaan Ossi teki Porissa. Hän sanallistikin usein Porin yksikön vuosien merkittävyyttä itselleen. Tunne oli molemminpuolinen. Ossin sitoutuneisuus, tarmo ja yhteistyökyky tekivät hänestä äärimmäisen tärkeän ja pidetyn ihmisen koko työyhteisölle. Ossin aktiivisuus ei rajoittunut vain omaan yksikköön, vaan se tarkoitti jatkuvaa yhteistyötä myös yliopistokeskuksen muiden toimijoiden kanssa.

Porin vuosinaan Ossille oli keskeistä opettaminen ja monenlaisten yhteiskunta- ja työelämäsuhteiden edistämiseen. Alueen toimijoihin hän loi vaivoja säätämättä tärkeitä suhteita. Tässä hän tuli tunnetuksi muun muassa miehenä, joka oli jatkuvasti poliisin kanssa tekemisissä. Erityisesti opintoihin liittyvän harjoittelun kehittäminen oli asia, joka täysimääräisesti hyödytti opiskelijoita ja monta kertaa tasoitti myös heidän tietään työelämään. Koko Porin yksikön väelle oli iso ilo, että nämä Ossin ponnistelu saivat julkista tunnustusta myös koko yliopiston tasolta.

Yliopiston ja työn lisäksi tärkeitä asioita hänelle olivat ennen kaikkea koti, suku, Sirkka ja lapset perheineen. Lähellä sydäntä oli aina myös synnyinmaakunta Savo. Mieluusti Ossi korosti olevansa syntyjään Pöljän kylältä, Siilinjärveltä. Savolaispojan välittömyys ja avoimuus huokui Ossista vielä kaikkien läntisessä Suomessa vietettyjen vuosikymmeninen jälkeenkin.

Varmaan kaikkien yhteinen toive oli, että osin varmasti raskaidenkin työvelvollisuuksien hellittäessä Ossilla olisi nyt kunnolla aikaa yksityisemmän elämän tärkeille asioille. Eläkevuosien vapaus jäi kuitenkin surullisen lyhyeksi. Maaliskuussa yllättävä sairauskohtaus kotona päätti Ossin elämän 69-vuotiaana. Hämmentävältä tuntuu, että vielä juuri samassa kuussa hän kirjoitti oheisin pohdinnan oman uransa vaiheista.

Ajatuksissamme Ossi kuuluu aina Porin yksikön väkeen.

Antti Saloniemi
Kirjoittaja toimii Porin yliopistokeskuksessa sosiologian professorina ja työskenteli yhdessä Ossi Eskelisen kanssa vuosina 2004-2018.

Kuva: Porin yliopistokeskuksen arkisto