Strategiaa luomassa

Tiistaina 4.6.2019 pidettiin Porin yliopistokeskuksen henkilöstölle kehittämisiltapäivä, jossa pohdittiin suuntaviivoja uudelle visiolle ja strategialle. Niiden päivittäminen on ajankohtaista, sillä visio 2020 alkaa lähestyä päätöstään.

Yliopistokeskuksen yksiköiden toiminta perustuu emoyliopistojen strategioiden pohjalta laadittuihin toimintasuunnitelmiin, mutta yliopistokeskuksen yhteinen visio ja strategia ohjaavat yhteistä toimintaamme ja ovat merkityksellisiä pelkästään jo yhteenkuuluvuuden tunteen vuoksi.

Vuonna 2013 työstettiin nykyistä visiota ja strategiaa muun muassa yliopistokeskuksen johtoryhmässä, opetuksen ja tutkimuksen johtoryhmissä ja kahdessa strategiailtapäivässä. Prosessiin osallistui johtoryhmien henkilöstön lisäksi muuta yksiköiden henkilökuntaa ja opiskelijoita. Minulla oli mahdollisuus toimia strategiaprosessin aikana opetuksen johtoryhmässä ja sitä kautta sain osallistua monessakin tilaisuudessa Visio2020 muodostamiseen ja toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Kun strategia kokonaisuudessaan oli valmis, se lanseerattiin muun muassa henkilöstölle, sidosryhmille, rehtoreille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Minulle on jäänyt mieleen koko prosessista erittäin hyvät ja positiiviset muistot silloisen johtajan Harri Peltoniemen johtaessa tätä prosessia omalla positiivisella ja kannustavalla otteellaan. Visiota, toiminta-ajatusta, toimenpidesuunnitelmaa sekä tutkimuksen ja opetuksen yhteisiä painoaloja pohdittiin suurella joukolla ja hyvässä hengessä. Tunsin, että työ, jonka teimme yliopistokeskuksen yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi, oli merkityksellistä ja koko prosessiin kannatti panostaa. Yhdessä tekeminen oli itse asiassa hauskaa.

Kesäkuun alussa pidetyssä kehittämisiltapäivässä hyvä henki, iloinen puheensorina ja yhdessä tekemisen ote olivat koko ajan läsnä. Jo pelkästään arvojen ja identiteetin pohtiminen toi esiin mielenkiintoisia näkökulmia yliopistokeskuksen toiminnasta. Pienryhmissä löydettiin myös paljon asioita, joissa olemme yhdessä hyviä. Ja muistimme myös, että yliopistokeskusten vertailussa olemme Suomen paras.

Kaikissa luovissa asiantuntijaorganisaatioissa on luonnollisesti aina myös kehitettävää. Niin myös meillä, mutta haasteisiin pystymme kyllä vastaamaan. Oli siis hieno huomata, että aika ei ole kullannut muistojani kuusi vuotta sitten tehdystä työstä strategiaprosessin aikana, koska sama positiivinen ja innostunet henki oli vallalla myös tiistaisessa kehittämispäivässä.

Strategiatyö jatkuu syksyllä ja uskon vakaasti, että saamme luotua mielenkiintoisen vision ja strategian yliopistokeskuksen johtajan Tarmo Lippingin johdolla. Me yhdessä luomme vahvan akateemisen 1700 opiskelijan ja 180 asiantuntijan yhteisön.

Yhteistyöterveisin ja aurinkoista kesää toivottaen

Kirsi Liikamaa
TkT, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja

Kuva: Maria Ojanen