Tehdään Porista kokoaan suurempi opiskelijakaupunki

Kun puhumme maakunnan elinvoimasta, muistamme usein mainita, että tarvitsemme lisää työpaikkoja, lisää yritystoimintaa, lisää vetovoimaisuutta. Yhtä me kuitenkin tarvitsemme ehkä enemmän kuin mitään muuta: tarvitsemme lisää opiskelijoita. He ovat juuri niitä tulevaisuuden osaajia, joiden varaan yhteiskuntaa rakennetaan.


Kun nuoret pohtivat tulevia opiskelupaikkavalintojaan, puntarissa eivät ole ainoastaan tarjolla olevan koulutuksen kiinnostavuus tai opiskelupaikkakunnan työllistymismahdollisuudet. Tulevaisuuden osaajista kisattaessa menestyvät ne alueet, jotka näkyvästi osoittavat, että opiskelijat ovat tervetulleita, haluttuja ja odotettuja. Tähän eivät riitä korulauseet, vaan opiskelijoille on oltava tarjolla mahdollisuuksia harrastamiseen, palveluita, jotka vastaavat juuri heidän toiveisiinsa sekä mahdollisuuksia luoda uusia sosiaalisia verkostoja ja kiinnittyä niihin.

Vielä liian harva tietää, että Porissa voi viettää varsin monipuolista opiskelijaelämää siinä missä suuremmissakin kaupungeissa. Porin yliopistokeskuksen sydämenä sykkii aktiivinen opiskelijayhteisö. Porin yliopistokeskuksen järjestäytyneellä opiskelijatoiminnalla on pitkät juuret – Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry. täytti tänä vuonna 35 vuotta. Lisäksi yliopistokeskuksessa toimii eri alojen ainejärjestöjä.

Opiskelijajärjestöjen rooli yliopistokeskusyhteisössä ei suinkaan ole pelkästään opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen. Järjestöt paitsi tarjoavat opiskelijoille monenlaisia palveluita, myös osallistuvat koko yliopistokeskusyhteisön toimintaan ja kehittämiseen. Opiskelijat ovat tunnistaneet meille kaikille tutut toimintaympäristön haasteet ja tarttuneet niihin tekevällä otteella: työelämäyhteistyön kehittäminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ovat vahvasti opiskelijajärjestöjen agendalla. Näissä ja monessa muussakin teemassa opiskelijajärjestöt ja yliopistokeskus tekevät tiivistä yhteistyötä.

Tästä UCPori Newsin numerosta voi lukea kaksi erilaista opiskelijatarinaa. Väitöskirjatutkija Marja Vilkon toi Poriin mielenkiintoinen yritysyhteistyö ja alueen sitoutuminen hänen tutkimustyöhönsä. Tsekkiläisten Sára Tománkován ja Jakub Samalin vaihto-opiskelujakso Porissa oli erityisen mieleenpainuva hyvin järjestetyn opiskelijatoiminnan – ja tietysti saunan – ansiosta.

Veto- ja pitovoima ovat maaginen sanapari, joiden yhtälöä yritetään kuumeisesti purkaa kaikissa osaajavajetta ratkovissa pöydissä. Muistammehan kutsua opiskelijat näihin pöytiin.


Katariina Yrjönkoski

Yliopistokeskuksen johtaja