Tieteellinen tutkimus tuo maakuntaan konkreettisesti hyvää – meille kaikille


Yliopistokeskuksen rooli alueellaan ei liity ainoastaan koulutukseen ja korkeakoulutettujen osaajien tuottamiseen. Yhtä tärkeä, mutta joskus hieman vähemmälle huomiolle jäävä tehtävämme on toimia akateemisena solmupisteenä, jonka kautta alueen muut toimijat löytävät omiin tarpeisiinsa vastaavaa tieteellistä osaamista.

Kun yrityksissä pohditaan suurten murrosten, kuten energiakriisin tai digitalisaation vaikutuksia toimintaympäristöön, tarvitaan katseen nostamista vuosineljänneksen mittakaavasta vähintään usean vuoden aikajanaan. Juuri tällaisissa aiheissa yliopistojen asiantuntijat ovat loistavia keskustelukumppaneita: tieteestä voi löytyä vastauksia silloin, kun pitäisi ymmärtää kompleksista ongelmaa, jäsentää vielä osin tuntematonta ilmiötä tai hahmottaa moninäkökulmaisen ilmiön vaikutuksia omaan liiketoimintaan.

Pala kerrallaan uutta tietoa vahvistetaan seuraavilla tutkimuksilla, sitä opetellaan soveltamaan eri tavoin – ja lopulta se helpottaa meidän kaikkien arkea parhaimmillaan vaikkapa vakaampina energian hintoina, tasavertaisimpina digipalveluina, lisääntyvinä työpaikkoina suomalaisissa yrityksissä tai läpimurtoina sairauksien hoidossa.

Kuluneen vuoden aikana Porin yliopistokeskus on tiivistänyt yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa ja käynnistänyt uusia foorumeita vuoropuhelulle. Loppuvuodesta 2021 käynnistyneen FORE UCPori -yhteistyöverkoston tavoitteena on synnyttää uutta tutkimusyhteistyötä alueen yritysten ja Porin yliopistokeskuksella edustettuina olevien emoyliopistojen välille. Yhteistyön aiheista ei sinällään ole pulaa, siitä pitää ympärillämme myllertävä maailma huolen. Täytyy vain tunnistaa kysymykset, joiden ratkaisemiseen juuri meidän alueellamme olisi erityisiä vahvuuksia ja tarttua härkää sarvista.

Laadukasta, niin liike-elämää kuin tiedettäkin palvelevaa tutkimusyhteistyötä voidaan tehdä Satakunnassa siinä missä muuallakin. FORE UCPorin puitteissa eri alojen yritykset pohtivat yhdessä muun muassa energian kysyntäjoustomahdollisuuksia, sähkö- ja lämpöjärjestelmien keskinäiseen hyödyntämiseen vaadittavaa datan yhdistämistä, tapoja parantaa projektiliiketoiminnan kannattavuutta tuotteen liiketoimintalähtöisellä moduloinnilla sekä keinoja vahvistaa satakuntalaista elintarvikeliiketoimintaa. Näistä teemoista löytävät itsensä niin insinöörit, kauppatieteilijät kuin humanistitkin.

Tutkimus ja koulutus kulkevat käsi kädessä, elleivät suorastaan käsikynkässä. Yliopistollinen koulutus perustuu tieteeseen, ja juuri siksi sillä on kyky tuottaa laaja-alaisesti ajattelevia osaajia. Tutkimus ja koulutus muodostavat toisiaan ruokkivan syklin: uusi tieto tuo tarvetta siihen liittyvän osaamisen laajentamiselle – ja osaamisen pohjalta tapahtuva tekeminen osoittaa uusia tarpeita tutkitulle tiedolle.

Tieteellisen perustan lisäksi yliopistolliselle koulutukselle on tärkeää, että sitä integroidaan tiiviimmin työelämään. Näin vastataan osaajapulaan auttamalla oikeaa työtä ja tekijää kohtaamaan nopeammin ja samalla valjastamalla työelämävuoropuhelu paremmin työelämää palvelevan koulutuksen kehittämiseen. Tämän vuoksi Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2023 alkavaan tekniikan kandidaattikoulutukseen laadittiin oma kumppaniyritysohjelma. Siihen osallistuvat yritykset ovat monin eri tavoin läsnä opiskelun arjessa alusta alkaen.

Kandidaattivaiheen opiskelu on alueeseen juurtumiselle otollisinta aikaa. Siksi on Satakunnalle suuri askel, että Porissa jo laadukkaasti toimiva humanististen ja kauppatieteiden kandidaattitasoinen koulutus laajenee myös tekniikkaan.

Tehdään siis jatkossakin yhteistyötä sen eteen, että alueellamme on tasokasta korkeakoulutusta, hedelmällisiä kasvupaikkoja liiketoiminnalle sekä riittävästi työtä ja hyvää arkea meille kaikille!

Katariina Yrjönkoski
Projektijohtaja, FORE UCPori
Porin yliopistokeskus

Kuva: Johanna Sjövall