Yrittäjät ja yliopistokeskuksen opiskelijat – yhdessä olemme enemmän


Satakunta on yrittäjyysmaakunta ja Satakunnan Yrittäjät on sen suurin elinkeinoelämän järjestö. Satakunnan Yrittäjissä on jäsenyrittäjiä lähes 4600 ja ne työllistävät joka neljännen satakuntalaisen työikäisen. Ajamme alueemme pk-yritysten etuja vaikuttamalla yritysten toimintaedellytyksiin sekä vahvistamalla yrittäjien osaamista lyhyillä tietoiskukoulutuksilla tai pidempiaikaisilla yhteistyökoulutuksilla kuten yrittäjän ammattitutkinto, yrittäjän tradenomitutkinto tai yrittäjän MBA-tutkinto, joka on mahdollista suorittaa Tampereen yliopiston alaisuudessa Porin yksikössä. Tarjoamme yrittäjille myös neuvontaa aina aloittavan yrittäjien toiminnasta omistajanvaihdoksiin saakka. Yrittäjät ovat luontaisia verkostoitujia ja järjestämmekin yrittäjille lähes 70 tapahtumaa vuodessa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tärkeä osa yrittäjien verkostoa. Satakunnan Yrittäjät tekee yhteistyötä kaikkien maakunnan oppilaitosten kanssa. Osaavan työvoiman saatavuus ja merkitys on kasvanut koronan aikana huomattavasti. Aluksi usealla eri toimialalla jouduttiin rajoitusten vuoksi irtisanomaan ja lomauttamaan, mutta kasvun käynnistyttyä alkoi selvästi näkyä työvoimapulaa eri aloilla.

Yritysten ja oppilaitoksen yhteistyö auttaa opiskelijoiden ja yritysten kohtaamisessa, ja tätä yhteistyötä tullaan lisäämään edelleen UCPori Klubin kanssa. Yhteistyön muotoja, joita voidaan kehittää, on saada pk-yritykset paremmin mukaan opiskelijoiden lopputöiden tilaajiksi sekä tarjota alan kesätyötä. Näin opiskelijan oman alan käytännön osaaminen kasvaa ja tätä kautta voi hyödyntää myös opittuja asioita.

Yhteistyötä tehdään myös yrittäjyyden edistämisessä. Yrittäjyys on tänä päivänä hyvä vaihtoehto toteuttaa oman alansa ammattia. Moni aloittaa yritystoiminnan jo opiskeluaikana. Silloin voi hyödyntää opinnoissa oman yrityksensä kehittämisen ja samalla toiminta voi kasvaa asteittain päätoimiseksi yrittäjyydeksi. Yrittäjyyden professori onkin tärkeä yhteistyökumppani yritysten, yritysideoiden ja oppilaiden välillä.

Satakunnassa korkeakoulutettujen määrä on maan keskiarvoa alhaisempi. Satakunnan kilpailukyvyn säilymisen ja kehittymisen kannalta on merkittävää, että mahdollisimman moni korkeakouluopiskelija saa valmistuttuaan työpaikan Satakunnasta ja jää kehittämään maakunnastamme entistä parempaa yrittäjyysmaakuntaa. Tämä vaatii entistä vahvempaa yhteistyötä, sillä yhdessä olemme enemmän.

Markku Kivinen
toimitusjohtaja
Satakunnan Yrittäjät