Opinnäytetyöt

Hyvinvointi on esimerkki teemasta, jota tutkitaan ja kehitetään hyvin monella eri alalla. Myös Porin yliopistokeskuksella sitä ovat käsitelleet niin yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan kuin kauppatieteidenkin opiskelijat – kyse on näkökulmasta, jonka kautta hyvinvointia lähestytään. Valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomitöistä on 2000-luvun aikana kertynyt kattava tietovaranto myös alueen työ- ja elinkeinoelämän sekä järjestökentän hyödynnettäviksi. Ne ovat myös konkreettinen esimerkki Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen laaja-alaisuudesta.

Olemme alle koonneet hyvinvointitematiikan ympäriltä helposti tutustuttavat tiivistelmäkirjaset eri tieteenalojen ja tutkinto-ohjelmien pro gradu-ja diplomitöistä. Löytyiskö näistä jotain, mikä tarjoaisi uutta tietoa sinulle tai yrityksellesi esimerkiksi palvelujen kehittämisen tueksi?


Lisätietoja:

koordinaattori Miina Yliluoma