UCPori Career & Coaching

UCPori C&C on kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille tarkoitettu mentorointiohjelma, jonka tavoitteena on antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun.

UCPori Career&Coaching on opiskelijoiden, liike-elämän asiantuntijoiden ja yrittäjien kontaktifoorumi, jossa kokeneet liike-elämän johtavissa asiantuntijatehtävissä vaikuttaneet mentorit haluavat aidosti jakaa omia kokemuksiaan ja olla avuksi opiskelijoille.

Mentorit tulevat monipuolisesti eri aloilta. Opiskelijat pääsevät hakulomakkeessa esittämään toiveitaan mentorista. Avoimuus, luottamus ja sitoutuminen ovat mentoroinnin avainsanoja!

C&C LYHYESTI

  • lukuvuoden (lokakuu-huhtikuu) kestävä ohjelma
  • antaa uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun
  • mentoreina Prizztechin kokeneet mentorit


OHJELMAN KULKU

  • ilmoittautuminen syyskuun mennessä hakulomakkeella
  • mentoriohjelman aloitustilaisuus, jolloin mentoriparit tapaavat toisensa
  • mentoriparien kahdenkeskiset tapaamiset (2-5 tapaamista / pari)
  • mentoriohjelman päätös- ja palautetilaisuus huhtikuun lopussa


MITÄ MENTORILLA ON ANNETTAVAA?

Opiskelijat arvostavat, että Prizztechin mentorit ovat kokeneita liike-elämän asiantuntijoita, joilla on myös luottamustehtäviensä kautta monipuolinen näkemys yhteiskunnasta. Mentorit ovat erittäin sitoutuneita jakamaan osaamistaan sekä myös kyseenalaistamaan asioita.

Mentorien avulla opiskelijat saavat kontakteja, verkostoja ja työmahdollisuuksia sekä halutessaan kutsuja yritysvierailuihin ja erilaisiin verkostoitumistapahtumiin ja -seminaareihin.


OPISKELIJAPALAUTETTA

"Mentorini on osannut kysyä oikeita asioita, ja olen saanut uralle uuden suunnan."

"Mentori on positiivisesti painostanut gradun tekoon."

"Sain harjoitustyön yritykselle mentorin kautta."

"Pääsin mentorin kanssa yritysvierailulla toimitusjohtajan puheille."

"Kesätyöpaikka!"

"Olen kasvanut itse ihmisenä ja saanut varmuutta."

"Antoisia keskusteluja, hyviä kontakteja, yritysvierailuja."

"Oli ajatuksia herättävää, ja urasuunnittelukin eteni!"

Lisätietoa mentorointiohjelmasta:
koordinaattori Päivi Elonen, puh. 040 826 2911, paivi.elonen(at)ucpori.fi
koordinaattori Miina Yliluoma, puh. 040 826 2889, miina.yliluoma(at)ucpori.fi