Professori Richard Gyrd-Jones vieraili Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä opettamassa brändien yhteiskehittämistä

Markkinoinnin vieraileva professori Richard Gyrd-Jones Copenhagen Business Schoolista vieraili Porissa 11.-15.10.2021. Hän opetti markkinoinnin kurssilla otsikolla Perspectives in Strategic Brand Management and Co-Creation.

Professori Richard Gyrd-Jones ja kurssityön voittajaryhmä Aleksi Ilomäki, Sayani Satkunanandam ja Jenni Sopola.

Richard Gyrd-Jonesin tutkimusaluetta on brändien johtaminen ja yhteiskehittäminen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Häntä kiinnostavat brändeihin liitetyt merkitykset, brändien identiteetit sekä brändien sidosryhmien identiteettien välinen vuorovaikutus.

Gyrd-Jones vastaa Copenhagen Business Schoolin maisteriohjelmasta Brand and Communication Management. Siellä hän kehittää pedagogiikkaa, jossa opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöllä pyritään syventämään molemminpuolista oppimista ja luomaan lisäarvoa yrityksille. Porin kurssilla käytetty pedagogiikka oli hyvin saman tyyppistä kuin koulutusohjelmassa käytetty esimerkkitapauksiin pohjautuva oppiminen.

- Pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että opitaan asioita yhdessä yritysten kanssa. Yksi syistä miksi tulin Poriin on, että täällä on tehty tutkimusta oppimisesta pienissä verkostoissa ja verkostoitumisesta yritysten kanssa, GyrdJones toteaa.

Kurssilla etsittiin ratkaisuja oikeiden yritysten haasteisiin

Value co-creating -pedagogiikassa luodaan arvoa pedagogisten tekniikoiden avulla opiskelijoiden ja firmojen välisessä vuorovaikutuksessa. Opiskelijat pystyvät reflektoimaan opeteltavien teorioiden, todellisten ongelmien ja käytännön välillä. Se stimuloi tehokkaasti syvää oppimista.

- Käytän opetuksessani oikeita yrityksiä siksi, että niillä on todellisia ongelmia, mikä haastaa opiskelijoita parempiin tuloksiin. Todellisessa maailmassa ongelmat ovat myös monitahoisia verrattuna perinteisiin opetusesimerkkeihin ja ensimmäinen tehtävä opiskelijoilla onkin aina ongelman tunnistaminen. Kaikkia firman ongelmia ei tietenkään pystytä yhdellä istumalta ratkaisemaan, mutta kun tunnistetaan oma osaaminen ja ongelma, jonka pystyy ratkaisemaan teorioiden avulla, syntyy syvää oppimista, GyrdJones selittää.

Opiskelijat pitivät kurssia tehokkaana

Gyrd-Jonesin Porissa pitämälle viikon mittaiselle strategisen brändijohtamisen kurssille osallistuneet opiskelijat pitivät kurssin työskentelymenetelmistä. Opiskelijat työskentelivät ryhmissä ja jokaiselle päivälle oli oma tehtävänsä ja teoriapakettinsa, jota sovellettiin yrityksen tarpeisiin. Aamut alkoivat lyhyillä esityksillä, joissa edellisen päivän löydökset esiteltiin. Ryhmien työskentelyä arvioitiin koko viikon ajalta ja viikon lopussa valittiin parhaiten menestynyt ryhmä.

Parhaasta kurssityöstä palkittiin Jenni Sopolan, Aleksi Ilomäen ja Sayani Satkunanandamin ryhmä. He kehittivät kurssityössään matkailuyritys Korsuretkien brändiä ja esittelivät, miten yritys voisi hyödyntää markkinoinnissaan Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kehittämää Digiluonto-alustaa. Ryhmä sai erityisesti kiitosta ammattimaisesta työskentelystään ja monipuolisesta teorian käytöstään.

Teksti ja kuva: Liisa Jaakkola