Humanistit yhteistyössä – käytännössäkin!

Opiskelijaliikkuvuus on lisääntynyt korkeakoulujen kesken. Yliopistokeskuksessamme Turun yliopiston opiskelijat voivat perehtyä kulttuurituotantoon yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun väen kanssa. Yhteistyösopimus antaa hyvää mallia tuleville yhteistyökuvioille Satakunnan korkeakoulujen kesken.

Porin yliopistokeskuksessa toimiva Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma (KTMT) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kulttuurituotannon koulutus ovat sopineet ristiinopiskelusta vuosille 2021-2024. Taustalla on kansallinen puitesopimus korkeakoulujen välisestä opetusyhteistyöstä, mutta tämän ohella KTMT:n ja HUMAK:n kulttuurituotannon kesken on jo viime lukuvuonna toteutettu pilottikokeilu hyvällä menestyksellä.

Opiskelijat voivat valita 30 opintopisteen verran opintoja toistensa koulutustarjonnasta. Opintoihin haetaan erikseen ja niihin otetaan 10 opiskelijaa kummastakin korkeakoulusta. Lukuvuoden 2021-2022 opintoihin haki Turun yliopistosta seitsemän ja HUMAK:sta 13 opiskelijaa.

Tavoitteena monipuolinen kulttuurialan asiantuntijuus

Viime lukuvuonna HUMAK:n opintojaksot ”Kulttuurituotannon perusteet” ja ”Lakitieto ja etiikka” suorittanut KTMT:n opiskelija Ida-Maria Peltoniemi kehuu opetusyhteistyön sujuneen varsin hyvin. Kurssit on mahdollista suorittaa etänä ja kulttuurituotannon laaja kenttä on tullut tutuksi monella tapaa opintojen kautta.

Joku voisi ajatella, että ammattikorkeakoulun opinnot ovat perustavanlaatuisesti käytännönläheisempiä ja soveltavampia kuin yliopistoluvut. Näin ei Peltoniemen mukaan ole.

- Molemmat kurssit olivat todella työläitä ja sisälsivät paljon erilaisia tehtäviä, mutta koen niiden myös antaneen monipuolisen teoreettisen pohjan, jota voin tulevaisuudessa hyödyntää kulttuurialalla.

Yliopisto-opettaja Pirita Frigren korostaakin, ettei yhteistyö muuta yliopistoa ammattikorkeakouluksi eikä päinvastoin, vaan auttaa näkemään, mitä eri puolia opetuksessa painotetaan eri korkeakouluissa. Lähtökohtana ovat opiskelijoiden työelämätarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

- Opiskelijalle havainnollistuu ihannetilanteessa, miten samaa ilmiötä, kuten kulttuurialaa, kestävää kehitystä, kulttuuriperinnön tuotteistamista, someilmiöitä tai matkailua voidaan tarkastella eri tulokulmista. Työelämän kielelle muunnettu tämä tarkoittaa sitä, että koulutamme asiantuntijoita, jotka osaavat suunnitella ja toteuttaa kulttuurialan hankkeita ja tapahtumia ymmärtäen samalla, mihin laajempiin yhteiskunnallisiin, kulttuurillisiin, taloudellisiin ja historiallisiin ilmiöihin heidän työnsä linkittyy.

Yhdistävä virtuaalinen kampus

Yliopistokeskuksen humanistiopiskelijoille HUMAK:n kurssitarjonnasta yliopistollista koulutusta tukevia opintojaksoja ovat esimerkiksi budjetointiin, tapahtumajärjestämiseen, lainsäädäntöön ja turvallisuuteen keskittyvät. KTMT:n puolelta opetusyhteistyö tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että opetukseen etänä osallistuvat ammattikorkeakoulun opiskelijat otetaan huomioon omien paikalla olevien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi. Itsenäiset tehtävät tai ekskursiot kurssin opettaja ohjeistaa erikseen.

HUMAK:n opetus on paljolti verkossa tapahtuvaa. Frigrenin mukaan kahden eri kampuksen opiskelijoiden ryhmäyttäminen ei ole mahdotonta, mutta vaatii verkkoympäristössä opettajalta ammattitaitoa.

Turun yliopisto ja HUMAK ovat mukana Kulttuurikampus Turku –verkostossa, jonka kautta tuetaan opiskelijoiden kulttuurialan ja humanististen tieteiden yhdistelyä. Peltoniemi suhtautuu ihailtavalla optimistisuudella tulevaan.

- Fiilikset ovat vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta toiveikkaat. Pyrin ottamaan maisterivaiheesta kaiken ilon irti ja kartuttamaan kulttuurialan edellyttämiä tieto- ja työtaitoja. Työelämästä en halua sen kummempaa stressiä ottaa – uskon, että oma paikka kulttuurialan kentältä kyllä löytyy.

Lue lisää yhteistyöstä HUMAK:n yliopettajan Laura Päiviö-Häkämiehen ja KTMT:n yliopisto-opettajan Pirita Frigrenin kirjoituksesta Humanistina Porissa –blogista ja HUMAK:n blogista.

Kulttuurikampus Turku

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Pirita Frigren