Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa

KampusSoten projektiasiantuntija Elina Patana vastaa hankkeen toteutuksesta Porissa.

Syksyllä 2019 pyörähti käyntiin kolmella paikkakunnalla – Tampereella, Seinäjoella ja Porissa - Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama Kampus-Sote -hanke, jonka päätavoitteena on luoda sosiaali- ja terveysalaa kattava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemi kolmen maakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan alueelle.

Porissa hankkeen toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa työskentelevä projektiasiantuntija Elina Patana.

Miten sosiaali- ja terveysalalla tehdään yhteistyötä ja miten tutkimus ja korkein osaaminen kiinnitetään kehittämis- ja kokeilutoiminnan kautta palvelemaan elinkeinoelämää ja aluetalouden uudistumista? Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan hankkeessa muodostuvalla innovaatioekosysteemillä.

Hankkeen aikana muun muassa testataan kehittämis- ja kokeilutoiminnan malleja ja tunnistetaan hyviä käytäntöjä yhteistyölle. Mallien tunnistamisessa hyödynnetään syklisen innovaatioprosessin periaatteita, jossa innovaatioiden aihioita kerätään eri lähteistä: asiakkailta, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoilta ja tutkimuksesta.

Hankkeen myötä yritysten ja järjestöjen on mahdollista päästä mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämiseen Tampereen yliopiston sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi tutkijat ja korkeakouluhenkilöstö voivat tuoda tutkimusideansa innovaatioekosysteemin syötteeksi sekä rakentaa yhteyksiä käytäntöön tutkimustiedon jalkauttamiseksi ja verkostojen rakentamiseksi.

Hanke tarjoaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden päästä keskustelemaan tarpeistaan, haasteistaan ja ideoistaan yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä tarjoamaan kokeiluympäristöjä käytännön toteutukselle. Ja mikä tärkeintä, asiakkaat ja käyttäjät saavat paremmin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluja ja mahdollisuuden vaikuttaa sekä millaisia palveluita kaivataan sekä miten näitä kehitetään.

Hanke tuottaa, sekä on mukana mielenkiintoisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

– Erityisesti tulevana syksynä kannattaa olla kuulolla. Luvassa on Soteuttamoa, innovaatiotyöpajoja ja paljon muuta!, vinkkaa Patana.

Hanke jatkuu aina elokuun 2021 loppuun.

Lisätietoja hankkeen internetsivuilta: sites.tuni.fi/kampussote, tai suoraan projektiasiantuntija Elina Patanalta: elina.patana(at)tuni.fi.

Teksti:Eveliina Kaukkila
Kuva: Jonne Renvall