Korkeakoulusäätiö kehittämisen tukena

Satakunnan korkeakoulusäätiön tarkoituksena on hankkia lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä Porin yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden tieteelliseen tutkimustyöhön, opetuksen monipuolistamiseen sekä kansainvälistymiseen.

LAHJOITUKSILLA SUURI MERKITYS

Säätiö apurahojen jakamisen lisäksi tukee myös professuureja. Säätiö on muun muassa lahjoittanut Turun yliopistolle 311 000 euroa kauppakorkeakoulun yrittäjyysprofessuuriin ja 260 000 euroa varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin.

- Yrittäjyyden lahjoitusprofessuurilla on todella iso merkitys Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikölle ja myös koko Porin yliopistokeskukselle. Nyt me pystymme jälleen tarjoamaan ja kehittämään yrittäjyyden opetusta omista lähtökohdistamme ja kytkemään yrittäjyyden opetuksen tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö on rahoittanut professuuria vuodesta 2005 saakka, kertoo yksikön johtaja Kirsi Liikamaa.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen korostaa Rauman yksikön kasvavaa roolia varhaiskasvatuksen kehitystyössä.
- Yksi Turun yliopiston keskeisistä tutkimuksen kohteista on suomalaisen koulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeita, kertoo Väänänen korkeakoulusäätiön sivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja, Sampsa Kataja kokee varhaiskasvatuksen professuurin kasvattavan paitsi Rauman, myös koko Satakunnan vetovoimaa.

Satakunnan korkkeakoulusäätiö on näiden lisäksi myös pelillistämisen professuurin takana. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä. Katso linkki videoon.

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain yleisiä apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin, sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin.

TEHDÄÄN HYVÄÄ YHDESSÄ

Satakunnan korkeakoulusäätiöllä on ollut viime vuosina merkittävä rooli korkea-asteen koulutuksen maakunnallisena kehittäjänä. Säätiön toimintaa on tukemassa yritysten lisäksi myös yli kymmenen kaupunkia ja kuntaa.

Lahjoittajana voit kohdentaa lahjoituksesi pelillistämisen professuuriin, yrittäjyysprofessuuriin tai varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin. Mikäli et halua kohdentaa lahjoitustasi mihinkään professuuriin, voit tehdä lahjoituksen täyttämällä yleisen lahjakirjalomakkeen. Lomakkeen löydät täältä. Verovähennyskelpoisen lahjoituksen tulee olla vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa.