Mentoroinnista saa uusia ajatuksia työuralle

Porin yliopistokeskuksen ja Prizztechin järjestämään mentorointiohjelmaan osallistui tänä lukuvuonna 10 paria. Määrä on pysynyt melko lailla samana viimeiset vuodet

Kari Ollila (vas.) toimi lukuvuoden mittaisessa mentorointiohjelmassa mentorina Aleksi Raitiolle.

Mentorointi tarkoittaa tapaamisia kahden henkilön välillä, joista toinen on aktori ja toinen mentori. Aktori on usein lähellä valmistumista oleva tai juuri valmistunut henkilö, joka on kokemattomampi työelämässä ja haluaa kehittyä urallaan. Mentori puolestaan on mentorointisuhteen osaavampi ja kokeneempi osapuoli, joka haluaa jakaa omaa osaamistaan.

Mentorointiohjelmassa aktori saa omalle uralleen uusia ideoita sekä sparrausta. Juuri päättynyttä mentorointiohjelmaa, kuten montaa muutakin tapahtumaa, leimasi tänä vuonna korona.

- Meidän tapaamisiimme korona ei juuri vaikuttanut. Tapasimme kolme kertaa kasvotusten ja lisäksi kolmesti verkossa, kertoo yksi mentorointiohjelmaan osallistuneista pareista, Kari Ollila ja Aleksi Raitio.
Heitä etätapaamiset myös helpottivat, sillä Aleksi asuu Laitilassa ja Kari Ulvilassa. Tapaamisia oli helppo sopia mm. Raumalle, jossa Aleksi käy töissä.

Sama työpaikka yhdisti diplomi-insinöörejä

Haastatteluhetkellä Aleksi Raitio on juuri valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen yliopiston Porin yksiköstä. Pohjalla oli kone- ja tuotantotekniikan insinöörin ammattikorkeakoulututkinto ja muutamia vuosia työelämää. Kari puolestaan on niin ikään diplomi-insinööri, jolla on pitkä työhistoria yritysmaailmasta muun muassa Rosenlewillä ja Cimcorpilla. Hän on kokenut mentori niin yliopistokeskuksen opiskelijoille kuin toimintaansa aloitteleville yrittäjillekin.

Mentoroinnin alettua paljastui, että Kari on aikanaan ollut töissä ja tehnyt diplomityönsä samaan yritykseen, jossa myös Aleksi tällä hetkellä työskentelee. Firman nimi on vuosien saatossa vain muuttunut muutamien vaiheiden jälkeen Rolls Roycesta Kongsbergiksi.

- Olen toiminut Prizztechillä mentorina ja myös yrityskummina vuodesta 2008 lähtien, ja Aleksi on ollut ehdottomasti yksi parhaimpia aktoreitani. Hän tiesi, mistä oli kiinnostunut ja valmistautui tapaamisiimme hyvin, Kari summaa.

Valmistautuminen kannattaa ja kokonaisuus ratkaisee

- Sain mentorointiohjelmasta sitä, mitä lähdin hakemaan. Halusin päästä vaihtamaan ajatuksia työelämästä ja urasta itseäni kokeneemman henkilön kanssa. Olin jo pitkään ollut kiinnostunut osallistumaan mentorointiohjelmaan ja kun huomasin ilmoituksen tästä, hain mukaan, Aleksi kertoo.

Aiheina tapaamisissa olivat muun muassa johtajuus ja työuralla kehittyminen. Niistä riitti keskusteltavaa, ja Aleksi kertoo saaneensa Karilta paljon hyviä näkemyksiä työelämää ja tulevaisuutta ajatellen. Hänestä oli tärkeää saada ulkopuolisen ihmisen näkökulmaa itseä askarruttaviin kysymyksiin.

Mentoroinnin onnistumista edesauttavat omien tavoitteiden miettiminen ja asettaminen sekä valmistautuminen tapaamisiin ennakkoon. Aleksi ja Kari ovatkin yhtä mieltä siitä, että sekä mentorin että mentoroitavan kannattaa nähdä hieman vaivaa tapaamisten eteen. Näin tapaamisista saa parhaan hyödyn.

Tällä parilla tavaksi muotoutui, että Aleksi mietti etukäteen aiheita ja kysymyksiä, joista haluaisi keskustella, ja lähetti ne Karille ennen tapaamista. Näin molemmille oli selvää, minkä teeman ympärille keskustelu lähti kehittymään.

- Tapaamiset Aleksin kanssa olivat hyvällä tavalla haastavia, koska hänellä on jo monipuolista kokemusta työelämästä ja näkemyksiä sieltä. Mentorina toimiminen päivittää myös mentorin omaa ajattelua: on antoisaa saada näkökulmaa nykyajan työelämään ja sen muutoksiin, Kari tuumii.

Kokonaisuutena kuluneen lukuvuoden mittainen mentorointitaival oli näille diplomi-insinööreille antoisa ja mieleinen. Keskustelut avasivat uusia näkemyksiä ja tarjosivat mahdollisuuksia päivittää omaa ajattelua.

- Mahdollisuus osallistua mentorointiohjelmaan kannattaa hyödyntää, jos vähänkään kiinnostaa, Aleksi ja Kari kannustavat.

Teksti: Maria Ojanen
Kuvat: haastateltavien kotialbumit