Satahyvää-päivä avasi Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen vireyttä

Porin yliopistokeskuksella kolmen organisaation yhteistyönä järjestetty Satahyvää-tutkimuspäivä kokosi yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimusta sekä ajankohtaisia kehittämishankkeita.

Yksi Satahyvää-tutkimuspäivän pääpuhujista oli VTT, dosentti, Tampereen yliopiston yhteiskunnan tieteiden tiedekunnan dekaani Juho Saari.

Satakunnassa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoja käsittelevää tutkimusta tehdään monessa organisaatiossa ja useilla tieteenaloilla, esimerkiksi lääke- ja terveystieteissä, tekniikassa, yhteiskuntatieteissä ja sosiaalityössä sekä kauppatieteissä.

Satakunnassa on jo jonkin aikaa toiminut monitieteinen sote-tutkijafoorumi, jonka kokoontumisten tavoitteena on ollut tukea tutkijoiden verkostoitumista yli tieteenala- ja organisaatiorajojen sekä edistää alueellista tutkimusyhteistyötä. Urallaan eri vaiheissa olevat tutkijat ovat esitelleet käynnissä olevia tai hiljattain päättyneitä hankkeitaan, minkä jälkeen niistä on keskusteltu.

Tutkijafoorumissa kumpusi ajatus tilaisuudesta, joka tekisi laajemmin näkyväksi alueen tutkimusta, tutkimuksen teon mahdollisuuksia ja käytännön kehittämisen tuloksia. Historiassaan ensimmäinen Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä järjestettiin 21. tammikuuta 2020 Porin yliopistokeskuksella. Sen toteuttivat Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet), Satasairaala ja Satakunnan ammattikorkeakoulu

Moni- ja poikkitieteellisyys luonnehtivat tutkimuspäivää

Tilaisuudessa oli neljä key note -puhujaa, jotka edustivat kolmea eri tieteenalaa; sosiologiaa, historiaa ja lääketiedettä. Kymmeniä tutkimus- ja kehittämisprojekteja esiteltiin temaattisissa työryhmissä. Niissä paneuduttiin muun muassa perheeseen, hoivaan ja läheissuhteisiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä vaikuttavuuteen ja innovaatioihin. Ajankohtaisiin tutkimusprojektien lisäksi Satahyvää-tutkimuspäivässä olivat esillä useat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen kehittämishankkeet.

Päivässä oli mukana noin sata osallistujaa: useiden eri yliopistojen tutkijoita ja ammattikorkeakoulujen edustajia, perus- ja erityistason sote-palvelujen henkilökuntaa, opiskelijoita ja kolmannen sektorin toimijoita. Tieteenaloista edustettuina olivat muun muassa sosiaalityö ja yhteiskuntatieteet, humanistisista tieteistä digitaalinen kulttuuri ja kulttuuriperinnön tutkimus, hoito- ja terveystieteet sekä tekniikan alat.

- Tilaisuus todella avasi sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimuskentän laajuutta ja vireyttä Satakunnassa, totesi Satasairaalan johtajaylilääkäri Sari Sjövall tutkimuspäivän yhteenvetosanoissaan.

Satahyvää-tutkimuspäivän voikin toivoa toimineen paitsi nykyisten yhteistyösidosten vahvistajana, myös uuden yhdessä tekemisen sytykkeenä.

Teksti: Vilma Wiro
Kuva: Niko Saarenpää