Eläkeläisten toiminta ja määrän kasvu muuttavat kaupunkeja

Antti Wallinin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Eläkeläisten tila: kaupunkitilan ja eläkeläisten sosiaalisen toiminnan tarkastelua tarkistettiin julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Porin yksikössä 8.2.2019. Wallin kiinnostui eläkeläisten ja kaupunkitilan suhteesta jo graduvaiheessa.

Tuore tohtori Antti Wallin

Osallistuvaa havainnointia käyttäen syntyi gradu, joka aikanaan palkittiin sosiologian alan vuoden parhaana. Into tutkia eläkeläisiä jatkui ja artikkeliväitöskirjassaan Wallin tarkastelee edelleen eläkeläisten sosiaalista toimintaa erilaisissa kaupunkitiloissa. Wallinin mukaan eläkeläiset tutkimuskohteena ovat siitä mukavia, että monilla heistä on aikaa jäädä juttelemaan.

Vaikka väitöskirjan tapaustutkimusten kohteena olivatkin eläkeläiset ja heidän tilasuhteensa, Wallin on kiinnostunut ennen kaikkea yhteiskunnan muutoksesta. Suurten ikäluokkien ikääntyessä hän pitää tärkeänä tutkia sitä, miten kaupunkitila muuttuu myös ikääntyvän väestön tarpeita ajatellen.

Olisi tärkeää keskustella, millaisessa ympäristössä meillä kaikilla olisi hyvä olla

- Meidän pitäisi pystyä visioimaan mikä on hyvä kaupunki, ei pelkästään eläkeläisille, vaan kaikille. Jos pystymme visioimaan hyvän ympäristön kaikille, kehitys toivottavasti alkaa myös johtaa siihen suuntaan, Wallin toteaa.

Hän pitää tärkeänä sen huomioon ottamista, että väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan yhteiskuntaan paljon paitsi taloudellisesti, niin myös sen rakenteisiin ja hallintoon.
Wallinin mukaan julkisia tiloja hallitaan yleensä kaupallisesti, kun taas eläkeläiset ovat kuluttamisen sijasta kiinnostuneita sosiaalisesta kohtaamisesta. Olisi tärkeää luoda paikkoja kohtaamiselle.

Eläkeläiset ovat aktiivisia toimijoita

Wallin tarkasteli väitöskirjassaan Lefebvren tilan tuottamisen teorian kautta sitä, miten eläkeläisten sosiaalinen toiminta muuttaa kaupunkitilaa sen kolmella eri tasolla: julkisen kaupunkitilan, asuinalueen ja ylikansallisen tilan tasolla. Eläkeläiset ottavat tilaa haltuun sosiaalisten kohtaamisten kautta ja sitä kautta muuttavat kaupunkitilaa yhä enemmän eläkeläisten tilaksi. Kollektiivisen vastarinnan kautta eläkeläiset myös kyseenalaistavat vallitsevia normeja.

Wallin kuitenkin huomauttaa, että eläkeläisiä ei tule kategorisoida yhtenäiseksi ryhmäksi, vaan muun muassa työhistoria, sukupuoli, elämäntavat ja varallisuus vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseen. Internet on tärkeä osa monen eläkeläisen sosiaalista elämää ja se vapauttaa yhteydenpidon maantieteellisestä sijainnista riippumattomaksi.

Kaupunkien muutos kiinnostaa edelleen

Väitöskirjan jälkeen Wallin on tutkinut täydennysrakentamista ja kaupungistumista. Hän työskentelee tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa Ketterä kaupunki -hankkeessa. Aikooko Wallin sitten edelleen jatkaa kaupunkitutkimusta eläkeläisten parissa?

-Asumispolitiikka ja -ratkaisut, kaupunkien sekä kaupunkielämän muutokset kiinnostavat yhä, väestön ikääntyminen on kuitenkin vain yksi näkökulma asiaan, Wallin vastaa.

Teksti ja kuva: Liisa Jaakkola