Älykästä erikoistumista Satakuntaan

Projektipäällikkö Jenny Katila on aiemmin toiminut merenkulkualan projektitutkijana ja projektitutkija Ari Karppinen on muun muassa Olkiluodon ydinvoimalan sekä Tampereen ratikan rakennushankkeiden vaikutusarvioita laskenut taloustieteilijä. Nyt he puhaltavat tuulta samaan purjeeseen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Smart100 Business -hankkeessa.

- Älykäs erikoistuminen on keskeinen käsite EU-tason, kansallisen tason ja maakuntatason aluepolitiikan ja -kehittämisen sisällön näkökulmasta, avaa Ari Karppinen.

Smart100Business -hanke mikro- ja makronäkökulmineen tuottaa ennakoivassa aluekehityksen strategiatyöskentelyssä hyödynnettävää tietoa. Makro-osuudessa työstetään mittareita ja selvitetään älykkään erikoistumisen potentiaali, mikro-osuudessa satakuntalaisen meriklusterin ja meriteollisuuden verkostojen kilpailukykyä.

- Hankkeen makro-osuuden tavoitteena on vahvistaa maakunnan älykästä erikoistumista, tietopohjaa, jolla arvioida tulo-, työllisyys- ja verotulovaikutuksia Satakunnassa, selittää Karppinen.

Jenny Katilan mielestä parasta hankkeessa on konkreettinen alueellinen kehitystyö, jossa edesautetaan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla verkoston ohjausmenetelmiä ja verkostokyvykkyyttä kehittäen.

Verkoston ohjausmenetelmien kehittäminen on hankkeessa Katilan osaamista. Kyvykkyysnäkökulmaa mikro-osuuteen liittyen, hankkeeseen tuo osatoteuttajana toimiva Tampereen yliopiston Porin yksikkö.

- Hankkeessa on paljon toimenpiteitä, joiden yhteen koordinointi on haastavaa, jotta hanke olisi toimiva kokonaisuus ja jossa kaikki toimenpiteet tukisivat toisiaan, Katila ynnää.

Hanketta rahoitetaan Satakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

Elinvoimaa alueelle

- Älykäs alueellinen kehittäminen pyrkii siihen, että alueellinen elinkeinorakenne on riittävän monipuolinen, jotta häiriöihin aluetaloudessa voidaan joustavammin sopeutua, Karppinen selittää.

Karppisen harteilla lepää sisällöllisten haasteiden viitta, kun hieman hankalasti määriteltävien älykkään erikoistumisen ja sinisen kasvun mittaaminen tilastoperusteisesti on haasteellinen tehtävä ja vieläpä niin, että saadut tulokset ovat mahdollisemman informatiivisia ja helposti hyödynnettäviä aluekehittämistyössä.

Sinisellä kasvulla tarkoitetaan tässä yhteydessä mereen ja rannikkoalueisiin liittyvää taloudellista toimintaa. Karppinen kokee, että alueellisessa kehittämisessä älykkään erikoistumisen analysointi, mittaristojen kehittäminen ja tietopohjan kartuttaminen tältä osin ovat järkeviä alueellisen taloudellisen kehittämisen näkökulmasta.

Parasta antia Smart100Business-hankkeessa on Karppisen mukaan sen aluekehittämisen tietopohjan lisääminen, joka parhaimmillaan palvelee Satakunnan aluekehittäjien, yritysten, alueen oppilaitosten sekä viime kädessä alueen ihmisten yhteistä elinvoimaa. Hän odottaa voivansa omalta osaltaan tuottaa sellaista perustietoa, jota voidaan kasvavissa määrin hyödyntää nykyisessä ja tulevassa aluekehittämistyössä Satakunnassa.

- Onnistuttuaan hankkeen uutuusarvo sinisen kasvun ja erityisesti meriteollisuuden verkostojen tarkastelun näkökulmasta on merkittävä, henkäisee Katila.

Tuloksia tullaan esittämään muun muassa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Satamittari -sivustolla, virittäkää siis kaukoputket siihen suuntaan!

Teksti: Katri Anttinen
Kuvat: Rauma Marine Constructions