Etäopetuksen moninaiset käytännöt tarkastelussa kansainvälisessä hankkeessa

Covid-19 -pandemia pakotti yliopistot etäopetukseen lyhyellä varoitusajalla. InCompEdu-hankkeessa kootaan yhteen opettajien kokemuksia nopeasta siirtymästä, siitä selviämisestä ja etäopetusmenetelmien kehittymisestä maailmanlaajuisen poikkeustilan aikana.


InCompEdu on Erasmus+ -rahoitteinen hanke, joka toteutetaan 1.4.2021 – 31.3.2023. Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus koordinoi hankkeen osiota ”Identification of problems and good practices with transferring academic teaching to on-line mode”. Hankkeen kokoaa yhteen Gdanskin yliopisto Puolasta, johon Turun yliopistolla on pitkäaikainen kontakti merenkulkualan puitteissa.

Kuuden eri maan yhteinen projekti

Etäopetusmenetelmiä koskevaan kyselyyn vastasi 525 opettajaa kuudesta eri maasta: Kroatiasta, Italiasta, Puolasta, Romaniasta, Sloveniasta ja Suomesta. Eri maiden opettajia myös haastateltiin ja tutkimustuloksena ilmeni, että yhtäkkinen siirtyminen etäopetukseen aiheutti lisätyötä ja yksinomaan verkossa työskentely on raskasta.

Lähtökohdat etäopetukseen olivat eri maissa hyvin erilaiset: eniten kokemusta etäopetuksesta oli suomalaisilla vastaajilla. Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi on ollut suurimpana haasteena koko pandemian ajan. Myöskään kenttätyöskentelyä ja laboratorio-opetusta ei ole helppo järjestää verkossa, ja arviointi ja tentit vaativat luovia ratkaisuja. Myönteiseksi koettiin ryhmätyöskentelyt ja keskustelut.

Tulevaisuudessa perinteiset korkeakoulutuksen menetelmät ja verkossa toteutettavat sovellutukset voisivat kohdata. Enemmistö vastaajista aikoo hyödyntää etäopetusta jatkossakin, vaikkakaan verkkotyöskentely ei voi korvata oikeita tapaamisia.

Vastaajat kuitenkin raportoivat paljon käyttökelpoisia menetelmiä. Erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta selventää käytännöllisiä sovellutuksia:

- Meillä on valmisteilla julkaisu, jossa on koottu yhteen opettajien kokemuksia ja käytännön vinkkejä. Hankkeessa tehdään myös videoklippejä, joissa käsitellään etäopetuksen erilaisia sovelluksia ja alustoja.

Etäopetus opiskelijoiden aktiivisuuden mahdollistajana

Etäopetuksen ongelmana on nimenomaan etäisyys niin opiskelijoiden kuin opiskelijoiden ja opettajien välillä. Kasvokkain kohtaamiseen kuitenkin haluttiin pyrkiä järjestämällä yliopistolla opetusta edes osittain. Opettajat olivat saatavilla myös oppituntien ulkopuolella esimerkiksi etäkahvitauoilla.

Voisiko etäopetus jopa madaltaa raja-aitaa opiskelijoiden ja opettajien välillä?

- Kahvitauot virtuaalisesti eivät mielestäni madaltaneet raja-aitaa. Ehkäpä chatin kautta, jolloin on helppo kysyä ja kommentoida. Anonyymisti osallistuminen vaikuttaisi mahdollisesti myös lisäävän joidenkin opiskelijoiden aktiivisuutta, Pöntynen toteaa aineiston pohjalta.

Hankkeessa on kerätty kuuden eri maan opettajien kokemuksia. Hyvinkin erilaisista lähtökohdista on päädytty samantyylisiin opetusmetodeihin, kunhan ensin on saatu teknologia toimimaan.

-Kulttuuriset erot ovat mielenkiintoisia, ja kansainvälisiin hankkeisiin on antoisaa osallistua, Pöntynen toteaa.

Tutustu hankkeen raporttiin (PDF-tiedosto) tästä >>

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Pexels