Robotiikan täydennyskoulutusta tarjolla kasvuyrityksille

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteistyönä valmistelema Rokokoo-hanke on alueellisesti ja valtakunnallisestikin merkittävä avaus automaatio- ja robotiikan saralla. UCPori Newsille hankkeesta kertoi Tampereen yliopiston projektipäällikkö Jere Grönman.

Kuvassa näkyvän robottiruohonleikkurin valmistajalta löytyy malleja, joissa hyödynnetään ROS-alustaa, Jere Grönman tuumailee.

Uutta koulutuskokonaisuutta luomassa

Hankkeen nimi on Rokokoo ja se tulee sanoista robotiikan koulutus kasvuyritysten ohjenuorana. Sen tarkoituksena on kehittää täydennyskoulutuskokonaisuus ROS-robotiikkaekosysteemin ympärille. ROS taas on avoimen lähdekoodin kehittämisalusta robotiikan ohjelmointiin ja sillä pyritään tekemään robotiikan kehittämisestä helpompaa, nopeampaa ja yhteisöllisempää.

Maailmalla ROS on jo käytössä suuryrityksillä teollisuudessa ja esimerkiksi erilaisissa palvelurobotiikan laitteissa, kuten humanoideissa.

Hankkeen tiimoilta luotava koulutuskokonaisuus tulee olemaan ilmainen ja se on tarkoitettu Satakunnan alueen pk-yrityksille, työttömille työnhakijoille ja muille toimijoille.

Hankkeen kerrotaan olevan merkittävä lisä alueen aikuiskoulutustarjontaan ja antavan koulutettavalle osaamispohjan, jonka avulla voi kehittää ja tehostaa yrityksen toimintaa tai perustaa oman yrityksen.

- Koulutukseen toivotaan tulevan mukaan yrityksiä eri sektoreilta, esimerkiksi ICT-alan toimijoita halutaan mukaan tähän ekosysteemiin luomaan uutta ja tukemaan robotisaatiota, Grönman kertoo.

Teollisuudelle tarjolla kilpailukyvyn kehittämistä

Koulutuskokonaisuus räätälöidään yritysten tarpeiden mukaiseksi, joka antaa sen suorittaneille tulevaisuudessa eväät vastata yritysten kehittämistarpeisiin. Myös alueen yritysten toivotaan ottavan hankkeesta kopin, jotta ne voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin.

- Suotuisan kehityksen ylläpitämiseksi alueen teollisuuden on jatkossakin aktiivisesti kehitettävä tuottavuuttaan, ja tässä alueen korkeakouluilla on merkittävä rooli osaamisen kehittämisen näkökulmasta, Grönman kertoo.

Grönmanin mukaan erityisesti pk-yritykset tarvitsevat tänä aikana kustannustehokkaita ja muuntuvia robotiikkaratkaisuja. Tähän ROS-ekosysteemit tarjoavat loistavan mahdollisuuden erityisesti siksi, että ne perustuvat avoimeen lähdekoodiin.

- Olemme ikään kuin kuvainnollisesti tuomassa Linuxin periaatteita Windows-maailmaan, Grönman vitsailee.

Koulutus käyntiin syksyllä 2020

Koulutuksen päälinjat ovat tällä hetkellä mietittynä ja varsinainen koulutusjakso alkaa syksyllä 2020. Tulevat kierrokset paikallisyrityksissä taas auttavat räätälöimään koulutuksen juuri niiden tarpeisiin.

- Toivomme myös yritysten ottavan rohkeasti yhteyttä, tämän suhteen ei kannata jäädä tutkan alle, Grönman lisää lopuksi.


Yhteystiedot:

projektipäälikkö Toni Aaltonen
Satakunnan ammattikorkeakoulu
toni.aaltonen(at)samk.fi

+358 44 710 3998

Projektipäällikkö Jere Grönman
Tampereen yliopisto
jere.gronman(at)tuni.fi

+358 40 826 2819