Hyppy uusiin saappaisiin

Eija Reinikka aloitti Tampereen yliopiston palveluasiantuntijana elokuussa. Palveluasiantuntija toimii yhdessä tukipalveluyksikön kanssa: muun muassa pitää huolta Tampereen yliopiston näkyvyydestä ja yhteistyöstä yritysten suuntaan.

Eija on syntyjään Espoosta ja hän käynyt koulunsa Alavudella, Etelä-Pohjanmaalla. Poriin hän lopulta päätyi kesäkuussa 1999.

Yksi syy, miksi Eija päätyi hakemaan palveluasiantuntijan paikkaa on hänen työssä kokemansa merkityksellisyys. Hänelle Porin yliopistokeskus on aina ollut tärkeä.

- Tässä työ vastaa omaa arvomaailmaa. Satakunta tarvitsee tieteellistä tutkimusta, yliopistotasoista koulutusta ja yliopistokeskusta. Tämä on maakunnan elinvoimaisuuden kannalta hyvin tärkeää työtä, sanoo Eija Reinikka.

Eijalla on taustallaan monipuolinen työura eri puolilla Suomea. Ennen tätä pestiä hän on työskennellyt lähinnä palvelusektorilla, muun muassa Raumalla palvelujohtajana ja yksikön vetäjänä perustamassa Administer Oy:n Satakunnan ensimmäistä yksikköä.

- Lisäksi olen työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä 2000-luvun alkupuolella, joten Porin yliopistokeskuksen toiminta ja ympäristö ovat tuttuja. Tässä ollaan tekemisissä monien yritysten ja sidosryhmien kanssa. Koen, että tämä työpaikka ja työtehtävä ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, Eija sanoo.

Suoraan poikkeustilanteeseen

Reinikan kokemuksen mukaan korona vaikutti keväällä eniten, ja silloin jo linjattiin, miten tullaan toimimaan poikkeusoloissa. Emoyliopistot ovat hyvin suunnitelmallisesti ohjeistaneet, miten toimia.

- Käytännössä poikkeustila näkyy lähinnä hiljaisuutena, ei ole juuri opiskelijoita eikä työkavereita paikalla. Minun työni eivät silti ole riippuvaisia läsnäolosta, nämä yhteistyöt hoituvat helposti etänä. Nyt on lisäksi jäänyt hyvin aikaa tutustua siihen, millaista tutkimusta ja projektia on nyt juuri meneillään, miettii Reinikka.

Tampereen yliopiston palveluasiantuntijan työtehtävä on uusi, mutta tyhjältä pöydältä aloittaminen on entuudestaan tuttua Eijalle, joten se ei pelottanut. Tällainen lähtökohta on antanut mahdollisuuden itse suunnitella tehtäviä ja toimenkuvaa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

- Sitä kautta on löytynyt hyvin suuntaa, mihin kannattaisi painottaa. On helpompi vastata tämän hetken toiveisiin, koska uudessa toimenkuvassa on paremmin liikkumavaraa kuin valmiiseen toimenkuvaan siirryttäessä. Paljon on tullut toiveita ja keskustelua, eli tarvetta on tälle selkeästi ollut, sanoo Reinikka.

Eijalle on tärkeää, että Porin yliopistokeskus mielletään koko maakunnan yhteiseksi yliopistokeskukseksi. On tärkeää puhaltaa yhteen hiileen, vaikka toimipiste sijaitseekin Porissa.

- Eri puolella Satakuntaa on erilaisia vahvuuksia, ja niitä pitää nostaa esiin, Reinikka sanoo.

Matala kynnys yhteydenottoon

Joskus yhteydenotto esimerkiksi yritysmaailmasta yliopistomaailmaan koetaan hankalaksi erilaisten näkökulmien vuoksi. Palveluasiantuntija on ei-tutkijan asemassa madaltamassa tätä kynnystä.

Eijan motto onkin “yhdessä on enemmän”.

- Toivon kovasti, että uusia ideoita ja ajatuksia tulee myös yliopistomaailman ulkopuolelta. Yritysten, sidosryhmien sekä kaupunkien ja kuntien terveiset ovat todella tärkeitä. En ole sillä tavalla osa Tampereen yliopiston tutkimuksellista henkilökuntaa, joten ei pidä arastella yhteydenottoa missä tahansa asiassa. Vuorovaikutusta ja ääntä maakunnasta tarvitaan, kehottaa Reinikka.

Teksti ja kuva: Antti-Jussi Marjamäki