Mistä on vuoden tutkija tehty?

-Tutkimuksen tekoon ei kyllästy, koska se tarjoaa virikkeitä loppumattomiin, toteaa kauppatieteiden tohtori, Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkija Arja Lemmetyinen.

Arja Lemmetyinen serbialaisen tutkijakollegansa Darko Dimitrovskin kanssa Kauttuan Ruukinpuiston Jokisaunan koskimaisemissa vuonna 2016.

Kiinnostus tutkimukseen alkoi siihen perustuvasta opettamisesta, mutta huomattuaan tutkimuksen teossa olevan aina uutta opeteltavaa, Arja Lemmetyisen kiinnostus sitä kohtaan kasvoi kasvamistaan.

-Koskaan ei ole liian valmis, Lemmetyinen kiteyttää.

Matkailu ja kestävä kehitys

Tällä hetkellä Lemmetyisen kynä sauhuaa senioriristeilymatkustajien matkustusmotivaatiota ja sen mahdollista muuttumista tutkivan artikkelin parissa. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti senioriristeilymatkustajien suhtautuminen kestävään kehitykseen ja se, muuttuuko tämä käsitys ja vaikuttaako se risteilymatkustajien matkustusmotivaatioon. Tutkimusta tehdään yhteistyössä serbialaisen Kragujevacin yliopiston professori Darko Dimitrovskin kanssa.

Lemmetyinen on saanut tutkia itseään innostavia aiheita, kuten matkailun ja luovan talouden verkostoja, brändinhallintaa ja kestävää kehitystä.

Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä Lemmetyisen tutkijan uralla on ollut AIEST-konferenssi Jordaniassa vuonna 2004, jolloin hänen piti päättää väitöskirjansa aiheesta.

-Key note -puhuja professori Frank Go’n filosofinen painotus teki minuun suuren vaikutuksen.

Väitöskirjassaan Lemmetyinen tutki verkostojen hallintaa matkailun liiketoimintaverkostoissa.

Tieteen sydän

Lemmetyinen näkee tieteessä olevan tärkeintä syvällisen perehtymisen tutkittavaan aiheeseen, ja vierastaakin tälle ajalle luonteenomaista ”hypetystä”. Opettajana Lemmetyisen mielestä on palkitsevaa nähdä opiskelijoiden alkavan tiedostaa, mitä tieteellä tarkoitetaan ja miten paljon se pitää sisällään.

-Minulle on tärkeää saada osallistua tieteellisen yliopiston toimintaan ja identifioitua tieteelliseen yhteisöön, kertoo Lemmetyinen suhteestaan tutkijuuteen.

Tutkijan identiteetti kahmaisee Vuoden tutkijasta aina vain isomman osan, ja hän pitää yhä enemmän myös juuri tieteentekemiseen liittyvästä opetuksesta, kuten gradunohjauksesta ja tieteellisten menetelmien opetuksesta. Uudet tutkimusmahdollisuudet sytyttävät edelleen.

-Kun on hyvä aineisto ja hyvä tutkijatiimi, työtä on mielekästä tehdä, tiimipelaajaksi itseään luonnehtiva Lemmetyinen jatkaa.

Vuoden tutkija rentoutuu sauvakävellen tai kulttuurin parissa, niin konserteissa, elokuvissa, museoissa kuin näyttelyissäkin. Pitkästä aikaa on löytynyt aikaa myös lempiharrastukselle lukemiselle. Lemmetyinen on syntyjään euralainen. Isä on syntyisin Karjalasta, Räisälän kunnasta ja äiti Eurasta. Nyt kotipaikkana on Raisio.

Porin yliopistokeskuksessa Lemmetyinen arvostaa yksikköjen yli tapahtuvaa tutkimusta ja opiskelua. Hän on ollut järjestämässä kansainvälisenä yhteistyönä kaksi konferenssia vuosina 2012 ja 2017 ja näin omalla toiminnallaan ollut kehittämässä Porin yliopistokeskuksen yksikköjen välistä yhteistyötä.

- On hyvä asia, että eri tyyppisillä tutkijaprofiileilla voi saavuttaa arvostusta, iloitsee Lemmetyinen saamastaan tunnustuksesta.

Teksti: Katri Anttinen
Kuva: Arja Lemmetyisen albumit