Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön uusin ratas

Korkeakouluviestinnän ammattilaisella Hanna Rissasella oli reilu kymmenen vuotta sitten suoraviivainen polku edessään: kielten opinnot, pedagogiset opinnot – ja ura kieltenopettajana. Hieman toisin kävi, ja työtehtävät muokkasivat Rissasesta viestinnän moniosaajan. Miten viestintä vei mennessään?


Mikä ihmeen koordinaatioyksikkö?

Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön tehtäviin kuuluu hallinnollisten tehtävien lisäksi yliopistokeskuksen yhteinen viestintä ja markkinointi. Yksikkö huolehtii sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä, mm. yhteisten työryhmien tiedonkulusta, emoyliopistojen uutisten ja tapahtumien viestinnästä, sidosryhmäviestinnästä ja mediatiedotuksesta. Verkostomaisen yliopistokeskuksen sisällä tasoja on monta: yliopistot, niiden yksiköt ja tiedekunnat, ja näiden oppiaineet ja alat. Koordinaatioyksikön tehtävänä on edistää toimintaa ja viestintää kaikilla tasoilla, ja tuoda kokonaisuuden osat näkyväksi.

– Yliopistokeskuksen viestinnän päätavoitteena on tehdä tutuksi sitä, minkälainen toimija yliopistokeskus Satakunnassa on. Onnistumisen mittarina voitaisiin pitää vaikkapa sitä, miten eheän ja monipuolisen kuvan välitämme monitieteisestä ja verkostomaisesta koulutus- ja tutkimustoiminnastamme, Porin yliopistokeskuksen viestintävahvuuteen joulukuussa 2023 liittynyt Hanna Rissanen kiteyttää.

Sen oman jutun perässä

Porilaislähtöinen Hanna lähti lukion jälkeen opintojen perässä Tampereelle – startti Tampereen ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketalouden ohjelmasta johti lopulta Tampereen yliopistoon, jossa hän aloitti kielten opinnot, sekä luontaisena jatkumona pedagogiset opinnot. Opetusharjoittelu ja sijaisuudet olivat kiinnostavia ja antoivat paljon, mutta eivät kuitenkaan tuntuneet aivan omalta jutulta. Vuonna 2011 ulkomailla suoritettu työharjoittelu korkeakouluhallinnon ja -viestinnän parissa sen sijaan kolahti isosti.

Filosofian maisteriksi valmistumisen jälkeen mieleinen työ löytyi muutaman mutkan kautta
Tampereen yliopiston silloisesta Kansainvälisen koulutuksen keskuksesta viestinnän, markkinoinnin ja kehittämistyön parista. Hanna pääsi suunnittelemaan, koordinoimaan ja markkinoimaan Tampereen yliopiston uutta Summer School -konseptia, joka lanseerattiin vuonna 2015. Paluumuutto Poriin tuli ajankohtaiseksi perheen kasvaessa 2017, ja siihen mennessä oli yliopistohallinto ja viestintä painanut Hannaan vahvan oman tunnun leiman. Sitten matka vei viestinnän saralla toisenlaisiin tehtäviin.

– Hyppy hankemaailmaan toi uudenlaista ulottuvuutta, kun aloitin kansainvälisen hankeviestinnän parissa vuoden 2019 alussa.

Paluumuuton jälkeinen työura Porissa alkoi siis Satakunnan ammattikorkeakoulussa Itämeren alueelle sijoittuvan hulevesihankkeen viestintätehtävissä. Kolmivuotisen hankkeen jälkeen oli luontevaa hypätä SAMKin viestintätiimiin, jossa Hanna pääsi kehittämään ammattikorkeakoulun tutkimuskeskusten viestintää sekä osallistumaan organisaatioviestintään ja hiomaan taitojaan entistä monipuolisempana viestijänä.

Laadukasta tekstiä ja visuaalisesti nättiä

Viestinnässä Hanna arvostaa laadukasta kirjoittamista, kuvien visuaalista roolia ja oikean kanavan valintaa. Kohderyhmien ymmärtäminen on olennainen osa onnistunutta viestintää. Nykyviestinnän sisältömäärät ovat niin suuret, että huolella rakennettu kokonaisuus erottuu edukseen. Nopeatempoisuus luo myös korkeakouluviestinnälle omat haasteensa.

– Nykysisältöjen odotetaan olevan tiiviitä ja nopeita. Saattaa olla haastavaa tiivistää vaikkapa yliopistossa tehtävä syväluotaava tutkimustyö ja sen tulokset yhteen somepostaukseen tai lyhyeen videoon. Onneksi pidemmillekin teksteille ja sisällöille on kuitenkin vielä aikansa ja paikkansa, pyörittelee Hanna yliopistoympäristön nykyviestinnän hektisyyttä.

Jatkossakin yliopistokeskuksen viestinnän tavoitteena on tuoda esiin talon monipuolista tutkimus- ja koulutustoimintaa. Tiedettä pyritään tuomaan lähemmäs suurta yleisöä, samoin kuin yliopistokeskuksen monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Koulutuksen vetovoimaisuus on Satakunnalle tärkeä tekijä, ja Hanna toivoisikin alueen koulutusten muotoutuvan täydentämään toisiaan. Muutosketteryys on selkeä vahvuus, ja Porin yliopistokeskuksella on hyvät edellytykset lanseerata ja testata esimerkiksi uusia tutkintoja ja koulutuspolkuja, joilla voidaan vastata alueelliseen osaajakysyntään.

– Koordinaatioyksikkö on sillä tavalla hieno paikka olla ja työskennellä, että meille näyttäytyy yliopistokeskus koko laajuudessaan. Ja viestintätehtävät ovat yhtä monipuolisia kuin koko yliopistokeskuskin, kehuu merenrannassa akkunsa lataava Hanna uutta työtään.


​​​​​​​Teksti ja kuva: Katri Anttinen