Yliopistokeskuksessa opiskelija-aktiivina, työntekijänä ja alumnina

Porin Ylioppilasyhdistys Pointerin toiminnanjohtaja Milla Hautaoja on aloittanut kuluvan vuoden alussa myös alumnineuvoston puheenjohtajana. Aktiivisesti akateemisessa maailmassa toiminut porilainen jakaa ajatuksiaan opiskelijajärjestötoiminnasta, työstä yliopistokeskuksella ja valmistumisen jälkeisestä alumnitoiminnasta sekä arjen ja vapaa-ajan suhteesta.


Milla Hautaoja aloitti opintonsa vuonna 2014 Turun yliopiston Porin yksikössä ja valmistui filosofian maisteriksi Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmasta toukokuussa 2021. Pääaineenaan hän opiskeli kulttuuriperinnön tutkimusta ja sivuaineina tutkintoon sisältyivät museologia, sukupuolentutkimus ja kulttuurituotannon suunnittelu. Pro gradu -tutkielmassa Hautaoja tutki kieltolain ajan Porista – viinan kuljetuksesta, myynnistä, tarjoilusta ja käytöstä.

Yliopistokeskus ei kuitenkaan jäänyt hänelle pelkäksi alma materiksi.

Opiskelijatoimintaan työn kautta

Hautaoja kertoo, että opiskelun rahoittamisen tarpeeseen vastannut työ innosti opiskelijatoimintaan.

- Pointer haki muistaakseni vuoden 2015 ja 2016 vaihteessa toimistoapulaista. Sain työn ja viihdyin siinä hyvin. Silloinen opiskelijasihteeri Miina Yliluoma oli esihenkilöni ja myöhemmin tämän siirryttyä uusiin työtehtäviin tulin valituksi opiskelijasihteeriksi, joka nykyään on nimikkeellä toiminnanjohtaja. Alku meni tietenkin opetteluun mutta pian aukeni mahdollisuus kehittää yhdistystä. Tämä on ollut hyvin antoisaa ja on opettanut minulle ihmisistä, yhdessä tekemisestä, kommunikoinnista ja toisen auttamisesta paljon.

Toimistoapulaisena Hautaoja seurasi opiskelijatoimintaa työnsä tähden ja innostui hakemaan mukaan Pointerin hallitukseen. Puolen vuoden mittaiseksi mutta merkittäväksi pestiksi muodostui tapahtumavastaavan tehtävä.

Tapahtumien järjestäminen on edelleen Hautaojalle intohimo, jota hän toteuttaa vapaa-aikanaan kavereidensa ja perheensä kanssa. Ylioppilasyhdistyksen tapahtumavastaavan toimessa saa ymmärrettävästi paljon hauskoja ja antoisia kokemuksia opiskelijaelämästä.

Opiskelijajärjestötoiminta ei kuitenkaan ole pelkkää hauskanpitoa, vaikka opiskeluaikainen hyvinvointi ja viihdekin ovat merkittävä osa varsin työntäyteistä ylioppilaan elämää. Järjestötoiminnassa mukana olevat opiskelijat oppivat ryhmätyöskentelytaitoja ja vastuunottokykyä, ja yhdessä onnistuminen rakentaa pysyvää sidettä toiminnassa mukana olleiden välille. Riviopiskelijat puolestaan saavat nauttia aktiviteeteistä, joita aktiivit järjestävät heille.

- Koen opiskelijajärjestötoiminnan todella tärkeäksi. Erityisen palkitsevaa on nähdä, miten Pointerin hallituksessa olevat opiskelijat kehittyvät vuoden aikana. Omassa työssäni motivoidun nähdessäni projektiemme ja palvelujemme tuottavan tulosta ja ennen kaikkea hyvää mieltä opiskelijoillemme.

Alumnit linkkinä

”Yliopistokeskuksen alumniverkosto on tärkeä linkki työ- ja elinkeinoelämän sekä muun yhteiskunnan välillä. Johtoajatuksena on tarjota antoisa kumppanuus niin valmistuneille opiskelijoille kuin Porin yliopistokeskuksellekin.” Näin kuvataan yliopistokeskuksen sivuilla alumnitoimintaa, jota ohjaa alumnineuvosto.

Neuvosto on päättänyt alkaa kehittää alumnitoimintaa erityisesti viestinnän kautta sekä uusien että vanhojen alumnien tavoittamiseksi. Kuluvan vuoden aikana on uuden puheenjohtajan mukaan tiedossa uusia alumnitapahtumia, vanhoja perinteitä unohtamatta.

Alumnitoiminnassa tärkeää on yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen opiskelutovereiden kanssa. Alumnit tuovat kokemuksia opinahjon ulkopuolelta, mikä taas hyödyttää korkeakouluja.

Harmonia

Hautaoja kertoo, että vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisen hyvän eteen työskentely tullee kuulumaan hänen omiin harrastuksiinsa aina, tällä hetkellä alumnitoiminnan muodossa. Arjen ja vapaa-ajan väille on kuitenkin tärkeää löytää tasapaino.

- Arki voi olla hektistä ja täyttä. Työssäni pääsen kuitenkin rutiinien lisäksi toteuttamaan itseäni, olemaan luova ja heittäytymään flow-tilaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vapaa-ajalla pyrinkin harrastamaan vastapainoksi rentouttavia ja voimauttavia harrastuksia: joogaan, uin luonnonvesissä, näin talvisin siis avannossa, liikun luonnossa, teen taidetta ja käsitöitä.

Ehkä vähemmän rentouttavana projektina on talonrakennus.

- Talon olisi tarkoitus valmistua tämän kevään aikana Porin Klasipruukiin.

Monen näkökulman kautta opiskelijatoiminnasta opittu lienee sekin osa kivijalkaa.

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Mirabella Nieminen