34. Porin JOKO –johtamiskoulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2019

Haluatko vahvistaa esimiestaitoja, kehittää strategista ajattelua sekä täydentää liikkeenjohdollisia tietoja ja taitoja?

Jo 34. Porin JOKO-johtamiskoulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2019.

Ohjelmakokonaisuus

  • haastaa rohkeaan ajatteluun ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun
  • laajentaa johtamisessa ja tiimityöskentelyssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä yli toimialarajojen
  • antaa valmiuksia organisaation ja oman työn uudistamiseen ja strategiseen kehittämiseen
  • kehittää itsetuntemusta ja omaa persoonallista tyyliä toimia esimiehenä
  • antaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Early bird -hinta 9 000 € voiamssa 31.5.2019 saakka!