Akateemisen Wapun kunniaksi palkittiin ansioituneita poikkeusoloissa ja nostettiin etäkatsomoissa malja keväälle

Yliopistokeskuksen henkilökunta, opiskelijat ja alumnit juhlistivat poikkeusoloista huolimatta akateemisen työvuoden kääntymistä loppusuoralle. Tilaisuudet järjestettiin vallitsevan tilanteen takia kokonaisuudessaan etäyhteyden välityksellä. Palkinnot jaetaan syksyllä TiedeAreenan iltajuhlassa.

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n puheenjohtaja Sami Lampola laski huolellisen pesun päätteeksi lakin karhun päähän.

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijajärjestön Kulma ry:n ehdotuksesta Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2019 opetusteoksi valittiin koulutusohjelman lukioyhteistyö. Uusi lukiolaki velvoittaa korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset entistä tiiviimpään yhteistyöhn. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman lukioyhteistyö antaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden tutustua koulutusohjelmaan, sen uniikkiin luonteeseen, yliopisto-opiskeluun ja Porin yliopistokeskukseen opiskelupaikkana.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa on tehty lukioyhteistyötä aina yksikön perustamisvuodesta 2001 lähtien. Lukiolaiset ovat päässeet osallistumaan opetus- ja seminaaritoimintaan sekä pelitestauksiin ja sisällöntuotantoon (esim. Off Topic -korttipeli, 2011). Vuonna 2018 toteutettiin yhteistyössä Porin Suomalaisen yhteislyseon ja Satakunnan Museon kanssa hanke, jonka tuloksena syntyi Porin toisen maailmansodan aikaista arkielämää tarkastellut Varjojen aika -tapahtumatuotanto. Vuonna 2019 lukiolaiset sisällyttivät opintoihinsa luentoja koulutusohjelman Aineistot ja menetelmät -peruskurssilta. Keväällä 2020 opetusohjelmassa tuotetaan Leikillinen ja pelillinen liikunta -kurssi, johon on räätälöity erilliset suoritusmuodot lukiolaisille.

Porin yliopistokeskuksen Vuoden 2019 opinnäytetyönä palkittiin Saara Helkaman kauppatieteen pro gradu -tutkielma Encouraging Innovative Behavior in White-collar Work – Idea Management Beneath the Surface. Tutkimus pyrkii tunnistamaan tekijöitä, jotka edistävät tai estävät innovatiivista toimintaa toimihenkilötyössä. Nuoren tutkijan työ perustuu laajaan aineistoon ja linkittyy ansiokkaasti tieteelliseen keskusteluun. Opinnäytetyöpalkinnon saajan valitsi yliopistokeskuksen Alumnineuvosto yliopistoyksiköiden ehdotusten pohjalta. Neuvosto painotti valinnassaan myös tutkimustulosten hyödynnettävyyttä erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Vuoden alumni 2020 -tittelin sai yhteiskuntatieteiden maisteri Eveliina Kaukkila. Kaukkila on työurallaan aktiivisesti edistänyt Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja tuonut hanketyössä esille yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuutta ja osaamista.

- Eveliina on hyvä kasvo viestimään Porin yliopistokeskuksesta ulospäin, sillä hän tuntee talon ja hänen sydämensä sykkii vahvasti talon seinien sisällä tehtävää työtä kohtaan, perusteli alumnineuvoston jäsen Maria Ojanen valintaa.

Akateemisen wapun yhteydessä julkistettavat palkinnot jaetaan poikkeuksellisesti vasta syyskuussa TiedeAreenan iltajuhlassa.

Lisätietoja:
Koordinaattori Miina Yliluoma
Porin yliopistokeskus
miina.yliluoma@ucpori.fi, puh. 040 826 2889