Akateemisten asiantuntijoiden rooli vahvistuu sote-palveluissa

ASTe-hanke vahvistaa akateemisen asiantuntijuuden roolia Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan toteuttama ESR-hanke Porin yliopistokeskuksessa. Se koordinoi ja kehittää uusia väyliä yhteistyöhön yliopisto-opiskelijoiden ja sote-alan työelämän välillä.

ASTe tuo yhteen Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja maakunnan akateemisesti koulutetut työttömät työnhakijat sekä sote-alan yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hankkeessa ratkotaan ongelmia, luodaan uutta, tunnistetaan haasteita ja kehitetään toimintatapoja. Tämä hyödyttää Satakunnan elinkeinoelämää erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella. Lisäksi selkiytetään kuvaa siitä, millaista asiantuntijuutta Satakunnan yliopistokoulutetuilla on.

Tavoitteena on saada korkeakoulutettujen työelämään siirtymisessä aikaan konkreettista muutosta. Hanke vahvistaa monitieteistä innovaatiotoimintaa ja saattaa eri alojen toimijat yhteistyöhön nykyistä sujuvammin ja pitkäjänteisemmin. Sen tueksi järjestetään muun muassa koulutuksia, yhteisiä innovointitapahtumia ja työelämäpäiviä.

- Sosiaali- ja terveysalan kenttä on monipuolinen ja se tarjoaa mielekkäitä, haastavia tehtäviä useiden alojen asiantuntijoille. Tärkeässä osassa on poikkitieteellinen tekeminen. ASTe-hankkeessa tärkeä kohderyhmä ovat Satakunnan alueen sote-alan pienet ja keskisuuret palveluntuottajat, joiden kanssa tehtävän yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa, kertoo projektipäällikkö Eveliina Kaukkila.

ASTe-hankkeessa parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Porin yliopistokeskuksen opiskelijat rohkaistaan kokeilemaan uusia kanavia oman asiantuntijuuden hyödyntämiseen. Pyrkimyksenä on, että sote-alaa kehittävät toimijat monista eri työ- ja koulutustaustoista käsin. Samalla kasvaa eri tahojen tietämys toisistaan. Lisäksi eri alojen yliopisto-opiskelijoille ja työnhakijoille järjestetään koulutusta, mikä helpottaa jatkossa työntekoa ja yrittämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.

Toiminta tuottaa lisäarvoa monella tasolla. Yliopisto-opiskelijoilla ja työttömillä yliopistokoulutetuilla on tarve rakentaa työelämäyhteyksiä ja tehdä näkyväksi omaa asiantuntijuutta. Työelämässä muutokset toimintaympäristössä lisäävät kysyntää monitieteiselle osaamiselle, kehittämiselle ja innovoinnille. Yhteiskunnallisena haasteena taas on saada korkeasti koulutetut ihmiset asettumaan Satakuntaan ja rakentaa kestävää hyvinvointia myös resurssien niukentuessa.

Hanke koostuu kahdesta työpaketista: työelämäyhteistyön toimintamallista ja opiskelijoiden asiantuntijaprofiilista. Sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja ohjaus- ja opetushenkilökunnan sekä sote-alan sidosryhmien kanssa. Projekti jatkuu kevääseen 2020 asti.

ASTe-hankkeen verkkosivut ja blogi: http://blogs.uta.fi/aste/.
ASTe-hanke Facebookissa: https://www.facebook.com/ASTehanke/

Lisätiedot:
Eveliina Kaukkila, projektipäällikkö
eveliina.kaukkila@tuni.fi
050 318 2136