Apulaisprofessori Riikka Korkiamäen tutkimukselle STM:n rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää rahoitusta yhdeksälle sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Rahoitusta saatiiin myös Porin yliopistokeskukseen.

Tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Rahoitusta myönnettiin nyt toista kertaa.

Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön apulaisprofessori Riikka Korkiamäen tutkimushankkeelle "Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä" myönnettiin rahoitusta 487 147 euroa.

Vuoden 2021 tutkimushaussa painotettiin tutkimusta, joka koskee muun muassa sosiaalityön työmenetelmiä ja vaikuttavuutta, etuuksia ja palveluja, erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeita ja innovaatioita.

Hakemuksia jätettiin yhteensä 23. Kaikki hakemukset vertaisarvioitiin sekä tieteellisestä että käytännön vaikuttavuuden näkökulmasta.

Tiedote STM:n verkkosivuilla >>
Uutinen Tampereen yliopiston sivuilla >>